Evolutie of Schepping: Wat maakt het nou uit?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Frans, Japans, Spaans
Schilderij van de Schepping in de Sistine Kerk

Wat maakt het uit of iemand nou gelooft dat de wereld werd geschapen of dat hij geëvolueerd is? Kan men niet beide theorieën aanhangen, het Christendom en de Evolutieleer? Een uitgesproken evolutionist beantwoordt deze vraag in het tijdschrift American Atheist et de volgende woorden:

“Christendom is - en moet ook zijn! - totaal toegewijd aan de bijzondere schepping, zoals beschreven staat in Genesis, en het Christendom moet uit alle macht zich teweer stellen tegen de Evolutieleer. En wel om de volgende reden.

In Romeinen lezen we dat 'Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.' (Romeinen 5:12)

…de hele rechtvaardiging van Jezus' leven en dood is gebaseerd op het bestaan van Adam en de verboden vrucht, waarvan hij en Eva aten. Wie zou er nog verlost moeten worden zonder die eerste zonde? Zonder de val van Adam in een leven van voortdurende zonde, eindigend in de dood, wat is dan nog het bestaansrecht van het Christendom? Geen enkel.

Zelfs elke middelbare scholier weet genoeg af van de evolutieleer om te begrijpen dat er nergens in de evolutionaire beschrijving van onze oorsprong er een Adam en een Eva of een paradijs voorkomt of zelfs maar een verboden vrucht. Evolutie betekent een ontwikkeling van de ene vorm naar de volgende om te voldoen aan de steeds veranderende situaties van een steeds veranderende natuur. Er is geen ruimte voor een val uit een vorige toestand van sublieme perfectie.

Zonder Adam, zonder de zondeval, wordt Jezus Christus gereduceerd tot een man met een missie op de verkeerde planeet!”

Begrijpt deze tegenstander van het Christendom de kern waar het om gaat niet beter dan de meeste Christenen? Hoe belangrijk is het dat wij als Christenen consistent zijn in ons denken. We moeten alles van de bijbel accepteren als het Woord van God. Daarin zegt God wat Hij bedoelt en Hij bedoelt wat Hij zegt.

We herinneren ons weer de woorden van de apostel Johannes, die schreef, “Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader” (Johannes 1:14).

Nee, Christus was niet zo maar een man met een missie op de verkeerde planeet. Hij was werkelijk God mens geworden op een liefdesmissie naar de juiste planeet. “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).

Lees meer over het belang van dit onderwerp van Schepping/Evolutie…

  • Moeten we Genesis letterlijk nemen? Ga… Engels (English)

  • Hoe moeten we Genesis 1-11 interpreteren? Ga… Engels (English)

  • Verwacht God van ons dat we Genesis 1-11 lezen als een opsomming van authentieke historische feiten of is het gewoon een verzameling gelijkenisachtige verhalen? Ga… Engels (English)

  • Is de leeftijd van de aarde een “triviaal” leerstellig punt? Ga… Engels (English)

  • 0 gevaren van Theïstische evolutie Ga… Engels (English)

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie e geven om de kosten voor deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te houden voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaar voor de belasting. ]

Auteur: Paul S. Taylor van Films for Christ

Copyright © 1995, 2006, Films for Christ, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/dutch
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602 USA


Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY