Bekijk deze pagina in het: Engels (English)

Wat is…
Rechtvaardiging

een gerechtelijke term. Rechtvaardiging is het tegengestelde van veroordeling

Wat houdt rechtvaardiging in? Het is de rechterlijke daad van God, waarmede Hij alle zonden vergeeft van hen die in Christus geloven en Hij verklaart, accepteert en behandelt hen als rechtvaardig ten opzichte van de wet, d.w.z., alsof aan alle eisen der wet is voldaan. Toegevoegd aan de vergeving van zonden, verklaart de rechtvaardiging, dat aan alle eisen der wet is voldaan wat betreft de gerechtvaardigde.

Het is het werk van een rechter en niet van een soeverein koning. De wet is niet verzacht of terzijde geschoven, maar er wordt verklaard, dat hij in de meest stricte zin vervuld is en dus wordt er van de gerechtvaardigde verklaard, dat hij recht heeft op alle voordelen en beloningen die verkregen worden door een perfecte gehoorzaamheid aan de wet (Rom. 5:1-10).

Hieruit volgt, dat de gelovige deel krijgt aan de perfecte gerechtigheid, actief en passief, van Gods Vertegenwoordiger en Zekerheid, Jezus Christus. (Rom. 10:3-9). Rechtvaardiging is niet hetzelfde als iemand vergeven die niet rechtvaardig is, maar het is een verklaring, dat hij een rechtvaardigheid bezit, die perfect is en voor altijd aan de wet voldoet, namelijk, Christus' rechtvaardigheid (2 Cor. 5:21; Rom. 4:6-8).

De enige voorwaarde waarop ons deze rechtvaardigheid wordt toegerekend is geloof in de Heer Jezus Christus. Geloof wordt genoemd een “voorwaarde,” niet dat het enige verdienste inhoudt, maar alleen omdat het het enige instrument is waarmede de ziel Christus aanneemt en zich zijn gerechtigheid toeëigent. (Rom. 1:17; 3:25, 26; 4:20, 22; Fil. 3:8-11; Gal. 2:16).

De daad van geloof die ons verzekert van onze rechtvaardiging verzekert ons tezelfdertijd ook van onze heiligmaking. Zodoende leidt de leer van rechtvaardigmaking niet tot wetteloosheid (Rom. 6:2-7). Goede werken, hoewel niet de basis van rechtvaardigmaking, zijn wel de gevolgen ervan.(6:14; 7:6).

Zie ook:

Vertaling door: Josine