Werpt de archeologie enig licht op het verhaal van Simson die een Filistijnse tempel neerhaalde?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

Supplied by Films for Christ.

In het verhaal van Simson staat dat hij een hele tempel naar beneden haalde. Hebben archeologen enige gegevens gevonden die wellicht gerelateerd zijn aan dit verhaal?

Een groot omslagpunt in de Israëlische oorlog tegen de Filistijnen was de dood van Simson. Hij was gevangengenomen door het bedrog van Delila. De Filistijnen staken zijn ogen uit en namen hem mee naar Gaza, een van hun belangrijkste steden.

Daar lieten ze hem werken in een gevangenis waar hij graan. moest malen. We weten uit archeologische vondsten dat dit type gevangenis in werkelijkheid een “maalhuis” was. Een van de meest tijdrovende taken in de oudheid was het fijnmalen van graan. In een gemiddeld huishouden werd dit werk gedaan door vrouwen in de huishouding. De bureaucratische aristocratie, echter, had maalhuizen opgezet om de bevoorrechte elite van graan te voorzien. Dit was een plek waar slaven aan het werk werden gezet. De werktuigen waren simpele handmaalstenen.

Simson bracht zijn dagen door zittend op de grond om graan te malen met een handstamper die heen en weer werd gewreven over een vijzel op zijn schoot.

Op een dag hielden de Filistijnse leiders een religieuze ceremonie om hun overwinning op hun vijand te vieren. Ze brachten Simson in de tempel waar ze waren samengekomen, zodat hij hun kon vermaken. Eenmaal in de tempel, vroeg Simson de bediende die hem begeleidde om hem naar de pilaren te brengen, zodat hij er tegenaan kon leunen. “Voorzichtig betastte hij de twee middelste steunpilaren van de tempel, zette zich met beide handen schrap en riep uit: ‘Mijn dood zal de dood zijn van de Filistijnen!’ Toen duwde hij uit alle macht. De tempel stortte in en alle aanwezigen, ook de stadsvorsten, werden bedolven. Zo maakte Simson bij zijn dood meer slachtoffers dan tijdens zijn hele leven.” (Richteren 16:29-30).

In één keer, doodde Simson het complete Filistijnse leiderschap. Dit was een grote tegenslag in hun conflict met Israël. Het was een omslagpunt. Vanaf deze tijd begonnen de Israëlieten de overhand te krijgen.

Maar is het echt gebeurd? Kan een man eigenhandig een complete tempel naar beneden halen? De archeologie heeft ons enige verbazingwekkende antwoorden gegeven.

Copyrighted.
Twee stenen pilarensteunen in de Filistijnse tempel in Tel Qasile, Israël


Supplied by Films for Christ.

Twee Filistijnse tempels zijn blootgelegd door archeologen. Een in Tel Qasile, in het noorden van Tel Aviv, en een in Tel Miqne, het vroegere Ekron, 34 kilometer ten zuiden van Tel Aviv. Beide tempels hebben een uniek ontwerp—het dak werd ondersteund door twee centrale pilaren! De pilaren waren gemaakt van hout en rustten op een door stenen ondersteund fundament. Aangezien de pilaren ongeveer 1,80 meter uit elkaar lagen, kon een sterke man ze losmaken van hun stenen fundament en zodoende het hele dak naar beneden laten vallen. De archeologische vondsten komen perfect overeen met het bijbelse verhaal en maken het aannemelijk.

Ook al had Simson zijn zwakke punten, hij was een man van God en hij werd opgenomen in de lijst van geloofshelden in het Nieuwe Testament die‘die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden, en kregen wat hun beloofd was” (Hebreeën 11:32-34).

VOOR VERDERE LEZING

  • Bryant G. Wood 1974, "Samson and the House of Dagon", Bible and Spade, pag. 50-54. (verkrijgbaar bij the Associates for Biblical Research).
  • Simson (WebBijbel Encyclopedie)
  • Filistijnen (WebBijbel Encyclopedie)

Vertaald door: Matthijs Blom / Edited by: Josine

Auteur: Bryant Wood van Associates for Biblical Research

Copyright © 1995, Associates for Biblical Research, alle rechten voorbehouden - behalve als vermeld op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze pagina te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Associates for Biblical Research

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Archaeology and the Bible

Christian Answers Network HOMEPAGE en DIRECTORY