Wat kunnen 792 tanden archeologen vertellen over de vroegere Israëlieten?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Bulgaars, Frans

copyrighted photo

Er werd recentelijk een oud graf opgegraven bij Khirbet Nisya, 13 kilometer ten noorden van Jeruzalem, met vrijwel geen enkel onbeschadigd bot. Toch, door alles voorzichtig op te delven, vertelt deze grot een verbazingwekkend verhaal van de mensen die daar zijn begraven. De toegang tot het graf is hier te zien. Het graf dateert uit de tijd van het boek Richteren in de bijbel.

Zoals te verwachten bij zo’n vochtige grot, waren de lichamen van 3.200 jaar geleden al lang tot stof vergaan. Maar door alles voorzichtig op te delven kwam men toch iets aan de weet over elk individu – namelijk door hun tanden, 792 stuks in totaal! Zorgvuldig schikte tandarts Austin Robbins de tanden en stelde vast dat er 51 individuen begraven moesten liggen in de grot.

Zo’n 3.200 jaar lag het graf daar onbekend en onaangeraakt en in 1985 werd het ontdekt door archeologen van de Associates for Biblical Research. Het was een natuurlijke kalksteengrot, die ongeveer 200 jaar lang werd gebruikt als familiegraf. Gebaseerd op gevonden voorwerpen in het graf, wordt het gedateerd op begin 12de eeuw v.C., ten tijde van het boek Richteren.

Deze doden werden op de vloer van de grot gelegd zonder bedekt te worden door grond of in een kist gedaan te worden. Ze werden ten ruste gelegd met een variëteit aan begrafenisobjecten inclusief huishoudelijk aardewerk, juwelen en wapens.

Juwelen en andere voorwerpen uit een graf in een grot dateren uit de Richterentijd.

Als er later weer iemand werd begraven, werden de overblijfselen van de laatste dode naar de zijkant van de grot geduwd. Het graf werd een begraafplaats en de basis voor de bijbelse uitspraak “zij werden vergaderd tot hun vaderen.”

Maar deze tanden hadden nog meer te zeggen. Zij tonen aan dat het leven zwaar was in die tijd. Bijna een kwart van de bevolking haalde niet de leeftijd van 10 jaar. Bijna de helft stierf voordat ze 40 werden, en er waren er maar vier die de leeftijd van 60 jaar haalden.

De opvallende overeenkomsten in de slijtage tonen aan dat men leefde op een eentonig uniform dieet gedurende de gehele periode dat de grot werd gebruikt. Geen grote veranderingen in eetgewoonten vonden plaats tijdens de levens van deze mensen. De vlakke slijtage aan de bovenkant van de tanden is typisch iets voor graaneters; en de grote slijtage toont aan dat ze nogal grof voedsel aten, waarschijnlijk tarwe en gerst. Deze mensen hebben echt op hun voedsel moeten kauwen!

Dit slijtagepatroon toont ook aan dat er slechts af en toe vlees op het menu stond. Toch kan men uit archeologische resten van oude dorpshuizen in de buurt opmaken, dat zij regelmatig kuddes schapen en geiten hielden. Deze dieren waren voor hun eigenaren levend waardevoller dan als maaltijd. De waarde zat hem in melk, yoghurt, kaas, wol, haar en mest; en ze dieren konden zich uiteraard voortplanten.

Slechts weinig tanden vertoonden rotte plekken. Het kleine beetje verval bleef beperkt tot aantasting bij de wortels bij de mensen van boven de 50, wat wijst op een goede gezondheid van de volwassenen.

Analyses van de gebitten wierpen zelfs licht op het uiterlijk van deze mensen. Kaakbotfragmenten tonen aan dat de gemiddelde grootte van mannen ongeveer 1.6764 meter was.

De bewoners van deze grot waren waarschijnlijk Israëlitische dorpelingen. Terwijl het onderzoek van hun graf aantoonde dat ze zelden vlees aten, wijst de bijbel er toch op, dat het een centrale rol speelde in hun offersysteem. Dat wil zeggen, dat ze iets waardevols aan God gaven, niet iets wat doodnormaal was. Verder werden de offeraar en zijn gezin vaak toegestaan om zelf van het offer te eten. Zo’n speciale iets verklaart waarom hun religieuze feesten vreugdevolle aangelegenheden waren.

REFERENTIES

Robbins, Austin. 1995. “Tomb and Teeth: A Dentist's View of Ancient Israelites,” Bible and Spade 8/4.

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om de kosten te helpen betalen voor het maken van deze geloofsopbouwende dienst die beschikbaar is voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Vertaald door: Matthijs Blom / Edited by: Josine

Auteur: Gary Byers van Associates for Biblical Research.

Copyright © 1995, Associates for Biblical Research, alle rechten voorbehouden - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Associates for Biblical Research

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Archaeology and the Bible

Christian Answers Network HOMEPAGE en DIRECTORY