click for Kid Explorers
Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)
Joshua and the battle of Jericho. Copyright, Films for Christ.

“…zullen alle mensen een luid gejuich laten horen en dan zullen de muren van de stad ineenstorten…”

Wetenschappers ontdekten het bewijs
De muren van Jericho ZIJN gevallen!

Satellite photo of Israel - showing Jericho.

Zou het niet geweldig zijn om erbij te zijn als er een wonder van God gebeurde? Moderne onderzoekers hebben het bewijs gevonden van een beroemd wonder dat in de bijbel vermeld wordt. De oude stad Jericho was vroeger omringd door een grote en sterke muur. De boze mensen die er woonden waren er heilig van overtuigd dat het onmogelijk was om binnen te komen in hun stad. Maar niets is onmogelijk voor God.

Zoals bij Indiana Jones, zijn archeologen onderzoekers die oude steden opgraven, of graven. Ook onderzoeken ze voorwerpen die door mensen lang geleden gemaakt zijn. Door serieuze studie hebben ze ontdekt dat de bijbel zeer accuraat is. Ze hebben de oude stad Jericho opgegraven en ontdekt dat het precies overeenkomt met het ooggetuigenverslag dat in het bijbelboek Jozua vermeld staat.


Het bijbelse verslag… Archeologen ontdekten…

Jericho had een muur en was onneembaar (Jozua 2:15,5; 6:1,20). Om de stad te ontvluchten hadden de twee spionnen een touw nodig om over de muur te komen.

Jericho was een echte stad. Hij had een hoge muur en was zwaar versterkt ten tijde dat de Israëlieten het land binnen kwamen.


Trumpet. Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.

“Het volk dan juichte, terwijl men op de horens blies… en het volk hief een luid gejuich aan… en de muur stortte ineen” (Jozua 6:20).

Fallen bricks from Jericho's destructed wall. Photo copyrighted, ABR.

Archeoloog Dr. Bryant Wood staat naast de stapel stenen van de ingestorte muur die gevonden werd in 1997 onder de grondvesten van de ruines van de stad, wat bewijst dat “de muur naar beneden stortte.”


Wall with dirt embankment. Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.

“…zo trok het volk de stad binnen, ieder recht voor zich uit en zij namen de stad in” (Jozua 6:20).

Een grote berg aarde werd opgestapeld rondom de stad voor bescherming. Dus de bijbel had gelijk toen men schreef: dat de Israëlieten de stad binnenklommen.


Rahab and the spies. Illustration Courtesy of Films for Christ.

Een vrouw (Rachab) woonde in de stadsmuur; haar huis maakte deel uit van de muur. Zij liet de Israëlische spionnen ontsnappen aan een koord uit haar raam. Haar huis werd later gespaard door God toen de muur neerstortte.

Huizen hadden een fundament, gebouwd tegen een stuk stadsmuur die niet instortte, …dat klopt met het bijbelse verslag dat Rachabs huis tegen de muur was gebouwd Jozua 2:15), en dat haar huis gespaard werd (Jozua 2:14-21; 6:22-23).


Photo copyrighted, Films for Christ.

De Israëlieten brandden de hele stad af en alles wat er in was (Jozua 6:24).

Een laag as van 90 centimeter met verbrande bakstenen en puin werd gevonden.


Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.

De bijbel geeft ons ook de tijd van de verovering van Jericho en het land Kanaän (I Koningen 6:1; Richteren 11:26; I Kronieken 6:33-37) aan het eind van de 15e eeuw voor Christus.

Jericho’s vernietiging vond plaats aan het eind van de 15e eeuw voor Christus, precies op de tijd die de bijbel aangeeft.


Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.

Dit gebeurde ten tijde van de oogst (Jozua 3:15; 2:6).

De verovering van Jericho door de Israëlieten vond plaats in een week tijds.

God verbood hen iets mee te nemen uit de stad.

Veel grote kruiken vol gedorst graan werden gevonden in de vernielde gebouwen. Dit is een erg zeldzame vondst, en waarom? Normaal gesproken werd graan, dat destijds immers erg waardevol was, meegenomen uit een ingenomen stad. De grote hoeveelheden graan die in Jericho werden gevonden tonen aan, dat de oogst net binnengehaald was / de stad werd slechts een korte tijd omsingeld (zeven dagen, Jozua 6:15) / de Israëlieten plunderden de stad niet (Jozua 6:18).

Je kunt de bijbel vertrouwen! Voor meer informatie, ga naar…


Auteur: Paul S. Taylor (Christian Answers) en Bryant G. Wood, Ph.D. (Associates for Biblical Research).

Copyright © 2002, 2023, Films for Christ. Met behulp van AIIA Institute, Alle rechten voorbehouden - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerk en school.

Associates for Biblical Research

Article Version: October 28, 2023
Go to index page

Meer van onze bladzijden…

click for Kid ExplorersKid Explorers HOME page - Mis onze andere antwoorden niet, spelletjes, activiteiten en nog veel meer.

The Great Dinosaur Mystery and the BibleLees over dinosaurussen - Multimedia, rijk geïllustreerd, hoorspelen, 20-minuten video, en meer.

Kid Explorers Home