God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part I: Creation to Joseph

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

De zondeval Bladzijde 2

Onmiddellijk werden hun ogen geopend en hun geest stierf. Ze ontdekten dat ze naakt waren Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.

Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Omdat ze op hun eigen inzicht vertrouwden in plaats van op het Woord van God, stierven ze geestelijk en ze verloren de gemeenschap met God.

Adam wearing fig leaves. Copyrighted.
Adam en Eva zagen dat ze naakt waren, dus regen ze vijgenbladeren aan elkaar om er zichzelf mee te bedekken.

Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’

Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’

‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?’ De mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt gemaakt om mij ter zijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’

‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’

Serpent. Copyrighted.

God, de HEER, zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht zal je kop verbrijzelen.’

Eve talking with the Lord. Copyrighted

Dit is de eerste keer dat de bijbel spreekt over een redder uit een vrouw geboren die God op een dag zal zenden om satan te verslaan.

Tegen de vrouw zei hij: ‘Je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.’

Weeds. Copyrighted.
Het land zal doornen en distels voortbrengen en in zweten zul je voor je brood totdat je terugkeert tot de aarde.

Tegen de mens zei hij: ‘Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang.

Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine

Gerelateerde informatie…
  • “Ik heb een paar geboden overtreden. Ga ik nu nog wel naar de hemel?” - Antwoord