God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part I: Creation to Joseph

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

De zondeval Bladzijde 3

Animal skin coverings. Copyrighted.
God maakte kleding van dierenvellen om Adam en Eva te bedekken.

De vijgenbladeren die Adam en Eva aan elkaar regen konden hun naaktheid niet verbergen, daarom maakte God kleren voor hen van dierenvellen om zich mee te bedekken. Daarvoor moest God een dier doden om van het bont kleding te maken. Dus door de zonde van de mens kwam de dood de wereld binnen.

Deze methode – het bedekken van de ongehoorzaamheid van de mens door middel van de dood van een onschuldig dier - maakt deel uit van Gods plan, van voor de schepping van de wereld. Hij wist dat mensen zo dwaas zouden zijn om zijn leiderschap te verwerpen en daarvoor in de plaats zelf voor God wilden spelen in hun eigen leven. Die verwerping van God noemt de bijbel “zonde”.

Toch bleef God de mens liefhebben. Hij was van plan om een Redder te sturen, die zou sterven om het offer te brengen voor de vergeving van de zonden van alle mensen.

Cherubim. Copyrighted.

Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden. En hij plaatste ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken.

Vanaf het moment dat Adam zondigde werd de mens een sterfelijk wezen. Maar er is toch hoop in het verhaal van God.De volgendeChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine