God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part I: Creation to Joseph

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

Abraham praying. Copyrighted.

De geboorte van een natie
Van Abraham tot Jozef

Ongeveer 400 jaar na de Zondvloed verscheen de Heer aan een man die Abraham heette, die in het Midden-Oosten woonde in een stad Ur geheten.

 The land of UR. Copyrighted.
Abrahams geboortestad was Ur der Chaldeeën en daar verscheen God aan hem.

De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. En door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.’

Dus vertrok Abraham zoals de Heer had bevolen en hij trok het land Kanaän binnen.

Stars. Copyrighted.
God zei: “Kijk naar de hemel en tel de sterren als je dat kunt. Zo zullen je nakomelingen niet te tellen zijn.”

En weer verscheen de Heer aan Abraham en zei: “Ik geef dit land aan jouw nakomelingen. Kijk naar de hemel en tel de sterren als je dat kunt. Zo zullen je nakomelingen niet te tellen zijn.”

Zelfs ofschoon Abraham en zijn vrouw Sarai geen kinderen hadden, geloofde Abraham toch wat God had gezegd en God rekende het Abraham toe als gerechtigheid.

Toen zei Abraham: “Heer God, hoe zal ik weten dat ik dit land zal beërven?

Toen zei de HEER: ‘Wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is en dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, vierhonderd jaar lang. Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen, en dan zullen ze wegtrekken, met grote rijkdommen. Pas de vierde generatie zal naar dit land terugkeren.”


De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine