God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part I: Creation to Joseph

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

Cain and Abel. Copyrighted.

Het gebroken gezin van Kaïn en Abel

Abel Offering. Copyrighted.

De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde een zoon. ‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan een man!’ Dus noemde ze hem Kaïn.

Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer van zijn oogst. Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog.

Cains Offering. Copyrighted.

Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker. De HEER vroeg hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker?’ Dan herinnerde God Kaïn er aan dat de dood van een dier nodig was voor een offer. Net zoals vijgenbladeren Adam en Eva’s zonde niet konden bedekken. Een geschenk zonder bloedvergieten kon nooit de zonde bedekken.

God zei, dat je uit de weigering om een dier te offeren kon zien hoe opstandig Kaïn was, omdat hij God niet wilde aanbidden zoals God het had bevolen. De bijbel zegt dat het offer van Abel aantoonde dat hij God gehoorzaamde, maar het offer van Kaïn niet. Door de hele bijbel vertelt God, dat zonder bloedstorting er geen vergeving van zonden is.

Cain killing Abel. Copyrighted.

Maar Kaïn bleef God ongehoorzaam en weigerde een dierlijk offer te brengen. In plaats daarvan gaf hij Abel, zijn broer, de schuld en toen ze in het veld waren viel Kaïn Abel aan en doodde hem.

Cain Cursed. Copyrighted.
God vervloekte Kaïn omdat hij zijn broer had gedood en Kaïn ging weg uit de tegenwoordigheid van de Heer.

Toen vroeg de HEER aan Kaïn: ‘Waar is Abel, je broer?’

‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’

‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt.’

Toen ging Kaïn bij de HEER vandaan. Zijn opstand tegen God was de aanleiding voor de eerste moord en het eerste gebroken gezin.

Maar Adam en Eva hadden nog veel meer zoons en dochters.De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine

Gerelateerde informatie…