God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part I: Creation to Joseph

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

Rainbow. Copyrighted.

Noach en de zondvloed

Nadat er jaren voorbijgegaan waren begonnen de mensen de aarde te vervullen. Maar toen God zag dat alle mensen op aarde slecht waren en alles wat ze uitdachten slecht was voelde hij zich diep gekwetst.

Murders. Copyrighed.

“Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen,’ dacht hij. Alleen Noach vond bij de HEER genade. Noach was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God. 

Building Ark. Copyrighed.

Dus zei hij tegen Noach: ‘Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de aarde erbij.”

‘Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimten in, en bestrijk hem vanbinnen en vanbuiten met pek. Maak hem driehonderd el lang, vijftig el breed en dertig el hoog. Maar maak slechts één deur.

Animals going into the ark. Copyrighted.

Toen zei de HEER tegen Noach: ‘Ga de ark in, samen met je hele gezin. Breng ook een mannetje en een vrouwtje van elk dier in de ark om ze in leven te behouden samen met jullie.

Van alle reine dieren moet je zeven mannetjes en hun wijfjes meenemen.


De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine

Voor verdere studie…
  • Heb je vragen over de zondvloed? Wetenschappelijke en bijbelse antwoorden zijn Ga

  • Click to learn about Mrs. Noah. Wie was Mevrouw Noach? Wat voor type was ze? Lees meer over deze zelden genoemde, maar belangrijke vrouw.