God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part III: Jesus Christ to Eternity
Jesus's Birth. Copyrighted.

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

De bediening van Jezus

Na zeventig jaar van ballingschap mocht het volk van God weer terugkeren naar het land Israël. Slechts een kleine groep koos ervoor om terug te gaan, maar zij leefden net als de Joden elders nog onder de heerschappij van vreemde volken.

Baby Jesus. Copyrighted.

Vijfhonderd jaar later, toen de Romeinen over Israël de baas waren leefden er twee jonge Joden Jozef en Maria, beiden afstammelingen van koning David. Ze waren ondertrouwd. Maar voordat ze gingen samenwonen bleek Maria zwanger te zijn door de Heilige Geest.

Jozef was van plan Maria te verlaten, maar de Engel van de Heer verscheen aan hem in een droom en zei: “Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’

Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet Jesaja is gezegd: ‘God zelf zal u een teken geven. Zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’.

Mary and Joseph. Copyrighted.
In een stad genaamd Betlehem werd Jezus in een stal geboren.

Jozef en Maria moesten naar de stadBetlehem reizen voor een volkstelling en om belasting te betalen. Terwijl ze daar waren, werd haar eerstgeboren zoon geboren, die ze Jezus noemden. Dus, zoals voorspeld was werd Jezus geboren in Betlehem als afstammeling van Koning David.

Good Shepherd. Copyrighted.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias.”

Jesus learning. Copyrighted.

En het kind groeide op, het werd sterk in de geest en de genade van God was op Hem. Jezus werd volwassen, nam toe in wijsheid en in gunst bij God en de mensen.De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine

Gerelateerde informatie…
  • Click to read Is Jesus Christ a man, or is he God? Answer