Mozes en de Tien Geboden

God gaf Mozes de Tien Geboden, regels die we moeten gehoorzamen als we God willen behagen. Een van die regels is dat we alleen God moeten aanbidden. De tien geboden werden in steen gegraveerd door de vinger van God zelf.

Leer meer over Mozes: De man die God wilde zien | Mozes en de uittocht | Mozes en de Tien geboden

Deze kleurplaat is gemaakt door KidExplorers.com, een bediening van Films for Christ. Copyright. Alle rechten voorbehouden.


click for Kid ExplorersCopyrighted.Copyrighted.