Als Jezus God is, hoe kan Hij dan sterven? Als Jezus aan het kruis stierf, hoe kan hij dan vandaag levend zijn?

Zie deze bladzijde in het: Engels (English)

Ziijn lichaam stierf werkelijk. De Romeinse soldaten hebben zich ervan overtuigd. Ze waren experts in het doden van mensen.

Copyrighted, God’s Story Project.

Jezus Christus' lichaam was 100-procent menselijk, niet gedeeltelijk. Onze lichamen kunnen sterven en zijn lichaam ook. Als we sterven, sterven onze lichamen, maar onze ziel en geest blijven bestaan. Zij zijn eeuwig; zij sterven nooit. Zo is het ook met Jezus Christus. Zijn lichaam stierf, maar zijn 'IK' is eeuwig en dat stierf niet.

Leeft Jezus vandaag?

Jazeker. Duizenden zagen hem nadat hij was opgestaan. De Bijbel is daar duidelijk over; Jezus Christus' lichaam is niet langer dood. Hij leeft vandaag de dag. De Bijbel vermeldt 11 keer dat mensen hem zagen.

Hoe kan dit?

Jezus is meer dan een mens. Ofschoon Hij 100-procent mens is, is Hij ook 100% God, de Schepper van het heelal. Hij is almachtig. Ofschoon boze mensen zijn lichaam gedood hadden, had Hij absoluut de macht om zijn lichaam weer levend te maken.

Copyrighted, God's Story Project.

Toen zijn lichaam ontwaakte uit de dood, wandelde hij uit zijn graf, helemaal gezond en sterk.

U kunt zich moment voorstellen, dat de Romeinse soldaten, die zijn graf bewaakten om de mensen uit de buurt te houden, vreselijk schrokken, toen dit in het donker gebeurde. Ze werden erdoor overrompeld en dodelijk beangst! Plotseling was het duidelijk geworden, dat Jezus niet slechts een mens was. Hij is God, met macht over leven en dood.

De inwoners van Jeruzalem hadden dit eigenlijk al lang kunnen weten. Jezus had het vaak bewezen. Hij deed mensen opstaan uit de dood. Een daarvan was een meisje. Er was ook een man, die al dagen dood en begraven was.

Er is nog iets geweldigs. Wist u dat op het moment, dat Jezus Christus' lichaam stierf, vele dode mensen tot leven kwamen in de stad Jeruzalem? Het is waar! Ze waren weer levend en gezond. Velen zagen hen op straat lopen en in de huizen van die grote stad (Matt. 27:52-53), en ze waren erg blij, om hen weer terug te zien. Het waren geen geesten (zulke geesten bestaan niet). Dit waren levende, ademende mensen, die door velen werden gezien. Ze waren dood geweest, sommigen misschien wel jaren en nu leefden ze weer, door Jezus' grote kracht![1]

Wat leert ons dat over onze eigen dood of over de dood van een geliefd iemand?

Hier is een feit, dat als het ware nog verbazingwekkender is! Iedereen die sterft en een ware volgeling van Jezus is, zal diezelfde adembenemende levengevende kracht eveneens ervaren. Jezus zal ons ons lichaam teruggeven—levend, gezond en sterk—een glorieus lichaam. Zal dat niet wonderbaar zijn! Miljoenen en misschien wel miljarden mensen zullen weer tot leven komen. Moeders en vaders, broeders en zusters, grootouders—iedereen die Jezus'volgt zal weer leven—voor eeuwig.

Want voor iedere Christen is de dood niet een eindpunt. Als uw geliefden in Christus sterven, kunnen we zeker weten dat we ze levend terug zullen zien.

U kunt een van die mensen zijn! Voor het geval u het nog niet hebt gedaan: erken dat u een zondaar bent, die Gods wetten heeft gebroken en eeuwige straf verdient, iemand die verloren is zonder Hem. Accepteer zijn gratis geschenk van redding en leven. Wordt een trouwe volgeling van Jezus Christus, de Heer en Schenker van het leven.

Click here to watch THE HOPE on-line!

God's Story Online home
Jesus Christ: His Identity, Life, Death & Resurrection
Is Jesus Christ the answer to your questions?
What is the true meaning of CHRISTMAS?
Easter, the Resurrection of Jesus
Christian Answers EffectiveEvangelism™ site - Learn how to be more effective in sharing the Gospel

Gaat niet naar binnen
Verboden! Niet op deze button klikken

Er zijn veel meer fascinerende dingen te leren over God!

Voetnoot

 • Is Jezus Christus mens of God? Antwoord

 • Lees over waarom God zichzelf voorzag van een menselijk lichaam en naar de aarde kwam. Bekijk het fascinerende verhaal van zijn leven op aarde. [schitterende on-line video: The Hope]

 • Wat betekent de naam “Jezus”? Antwoord

 • Wat betekent de naam “Christus”? Antwoord

 • Lees interessante feiten over de geboorte van Jezus Christus

 • Over de opstanding van Jezus uit de dood.

  1. Matt. 27:52 zegt, dat “heiligen die sliepen in het graf weer opstonden.” "De Heiligen, die al een nieuw lichaam hadden gekregen, kunnen uiteraard slechts mensen geweest zijn, die gelovig gestorven zijn voor de eerste komst van Christus. Voordat Christus hen vrijmaakte, rustten hun zielen in dat gedeelte van de Hades die genoemd wordt “Abraham's schoot” (Lukas 16:22)." (Dr. Henry Morris, footnote in Defender's Bible)

  Meer informatie voor leraars en ouders…

  • Hoe stierf Jezus? Antwoord
  • Wat is kruisiging? Antwoord
  • Is het mogelijk, dat Jezus niet stierf. maar alleen flauwviel op het kruis en later weer herstelde van zijn wonden? Antwoord

  • Hoe weten we dat Christus werkelijk opstond uit de dood? Antwoord
  • De opstanding van Christus - Wat gebeurde er? Wie hebben Jezus levend gezien na zijn dood? Waarom was zijn opstanding zo belanrijk? Antwoord

  • Opstanding uit de dood

  • Is Jezus Christus God? Antwoord
  • Hoe en waarom heeft God zich zo vreselijk vernederd? Antwoord
  • God (in onze WebBible Encyclopedie)
  • Vleeswording (in onze WebBible Encyclopedie)
  • Drie-eenheid (in onze WebBible Encyclopedie)
  • Heeft de wetenschap de wonderen van Jezus ontkent? Antwoord
  • Was Jezus Christus slechts een legende? Antwoord
  • Is de maagdelijke geboorte van Jezus Christus mythologisch en wetenschappelijk onmogelijk? Antwoord

  • De wet- doel van de wet (de wet gebruiken bij het evangeliseren)
  • Bent u goed genoeg om naart de hemel te gaan? Antwoord
  • Verlossing (in onze WebBible Encyclopedie)

  Auteur: Paul S. Taylor of Films for Christ.

  Translated by: Josine

  Copyright © 2003, Films for Christ, behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” page die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken of scholen.

  Looking for ANSWERS to your questions?Zoek ANTWOORDEN op meer kindervragen in de KidExplorers section of ChristianAnswers.Net
click for Kid Explorers Home Go to index page