Christmas - What is the true meaning?
Home | Verhaal | De weg | Over Hem | Skeptisch? | Muziek | Spelen | Films | Zoeken

God heeft Zichzelf zeer vernederd
te beginnen met Kerst

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Spaans

Jezus Christus, de Zoon van God, is de schepper van de kosmos (Joh. 1:1-3). Als God is Hij almachtig en alwetend. Toch was zijn liefde voor ons schepselen zo groot, dat Hij zich zeer vernederd heeft voor ons (Fil. 2:8). Dit werd voor het eerst duidelijk bij de geboorte van Jezus (Gal. 4:4; Luc. 2:7; Joh. 1:46; Hebr. 2:9). Hij kwam niet als een machtige koning of als een supermens. Hij kwam als een baby, afhankelijk van anderen voor zijn lichamelijke behoeftes.

Het is ook duidelijk te merken aan…

Artist’s conception of Jesus being struck. Copyrighted. God’s Story.
God heeft veel geleden om vlees te worden en onder ons te wandelen. Hij was almachtig, maar Hij ondernam zelden iets om zichzelf te beschermen. Hij vernederde Zichzelf om onzentwil. Lees God's Story from the beginning - Ga (multimedia)


Jesus Christ: His Identity, Life, Death & Resurrection
Is Jesus Christ the answer to your questions?

Hij liet zich vrijwillig vernederen en dat was noodzakelijk omdat…

  • …dat de bedoeling van God was (Hand. 2:23,24; Ps. 40:6-8)
  • …de vervulling was van de Oude Testamentische types en profetieën
  • …zo aan de eis der wet werd voldaan. Er werd betaald voor de schuldigen (Jes. 53; Hebr. 9:12,15), Zo werd voor hen het eeuwige leven verkregen en verlossing
  • …het laat ons een voorbeeld zien van hoe men moet leven.

Zie:

Wilt u weten hoe u Jezus Christus' offer voor de zonden moet aanvaarden? [Klik hier]

Translation by: Josine


Christian Answers Network
Home