Zie deze bladzijde in het: Engels (English)

Is Jezus Christus mens, of is Hij God?

Jezus Christus is absoluut God. Hij schiep Adam en Eva, de eerste man en vrouw naar zijn beeld. Hij is de Schepper van het universum. De Bijbel zegt: "Alle dingen zijn door het Woord geworden, en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is." (Joh. 1:3). Dit betekent: alle sterren, al de oorspronkelijke dieren en planten en zelfs de engelen (Kol. 1:15-17).

Eén ding moeten we wel in de gaten houden: God heeft Jezus niet geschapen. Jezus is God en Hij heeft altijd bestaan.

Jezus bewees dat Hij God is door allerlei dingen te doen, die alleen God kan doen. We noemen dat wonderen. Hij wekte doden op. Hij liep over het water. Hij maakte blinden ziende. Hij genas dodelijke ziektes met één woord.

Het is fascinerend om te bedenken, dat Jezus nu ook een mens is en zal blijven in alle eeuwigheid. Hij vernederde Zichzelf om te worden als zijn schepsel. Hij koos ervoor om mens te worden om ons op een uitermate kritiek punt te helpen. Deze verbazingwekkende gebeurtenis vond tweeduizend jaar geleden plaats. Sindsdien is de wereld totaal en voorgoed veranderd.

Copyrighted, God's Story Project.

God als Heilige Geest schiep Jezus' menselijke lichaam in een vrouw, genaamd Maria (Matt. 1:20). Jezus kwam in dit menselijke lichaam, dat groeide in de baarmoeder van Maria. De baby werd geboren en groeide op tot man.

Een paar keer in de geschiedenis ervoor was Jezus al aan mensen in menselijke gedaante verschenen. Bij voorbeeld bij Abraham vlak voordat het oordeel over de slechte steden Sodom en Gomorra werd voltrokken. Maar nu, voor de eerste keer in de geschiedenis, verscheen Jezus niet slechts als mens, maar werd volledig mens. Toch is Hij nog steeds God. Hij is zowel God als mens.

Een belangrijk verschil tussen deze mens Jezus en elk ander mens is, dat Jezus zondeloos was (en nog steeds is). Wij mensen zijn vol zonde. We zondigen elke dag. Jezus deed nooit iets verkeerd, zelfs niet één keer. Wat voor verleidingen er ook tot Hem kwamen, Hij weigerde te zondigen. Hij is altijd rein en volmaakt gebleven.

Is dat niet grandioos om over na te denken?! Onze Schepper wandelde met ons. Net als wij, rook onze Almachtige God de bloemen en raakte de dieren aan die Hij had geschapen. Hij hield van jongens en meisjes.

Copyrighted, God's Story Project.

Als mens onderging Hij dezelfde verleidingen als wij (Hebr. 2:18). Hij voelde dezelfde fysieke pijn die wij voelen. Hij had ook emotionele pijn. Hij huilde zelfs over de stad Jeruzalem (Joh. 11:35). Hij werd verworpen, niet geapprecieerd, niet geliefd, verkeerd begrepen, en zelfs veracht—zelfs als Hij niets verkeerd deed en altijd het goede voor iedereen zocht (1 Petr. 2:23). Jezus is niet slechts de grootste mens die ooit geleefd heeft, Hij is ook nog eens onze Schepper. Hij had recht op alle glorie en eer!

Ik weet bijna wel zeker, dat je hebt gehoord van alles wat ze Hem hebben aangedaan. Het was verschrikkelijk en vreselijk oneerlijk.

Copyrighted, God's Story Project. Copyrighted, God's Story Project.

Hij had de macht om hun pijniging en kastijding op elk moment te doen ophouden. Zijn macht gaat ver boven ons verstand. Toch verdedigde Hij zichzelf niet. Hij deed zich voor als het volmaakte, onschuldige lam, dat niemand enig kwaad doet en dat geofferd werd voor de zonde van het volk.

Hij deed dit voor ons, omdat Hij van ons houdt. Alleen Hij kon de prijs voor onze zonden betalen. Alleen Hij kon ons redden van de straf, die wij verdiend hadden. Hij leed voor ons (1 Petr. 2:21; 3:18; 4:1).

Vandaag leeft Hij in de hemel en Hij is bezig om ons te helpen (Rom. 8:34). De Bijbel zegt ons, dat Hij op een dag terug zal keren naar de aarde als Koning der Gerechtigheid over de gehele aarde. Dat zal nog eens een geweldige tijd zijn! Eindelijk hebben we dan een leider, die goed en wijs is in elk opzicht. De aarde zal vol zijn van Gods glorie en gerechtigheid. Het leven op deze planeet zal heel wat beter worden. Zelfs de gevaarlijke dieren zullen tam worden (de wolf zal nederliggen bij het lam) (Jesaja 11:6).

Is Jezus Christus God of mens? Het verbazingwekkende antwoord is: BEIDE: Hij is God EN mens.

Copyrighted, God's Story Project.

Waarom werd God een mens?

God deed dit geweldige wonder om verschillende redenen, onder andere om:

 1. de profetieën te vervullen van het Woord van God,
 2. Om aan de wet, te voldoen, te betalen voor ieder die zonde gedaan heeft (Jesaja 53; Hebr. 9:12,15). Door zijn offer kocht Hij ons vrij en schonk ons redding.
 3. Om ons een voorbeeld te geven hoe we moeten leven en ons belangrijke lessen te leren van aangezicht tot aangezicht.

Link knop - Is Jezus Christus het antwoord?

Gaat niet naar binnen
Verboden. Niet op deze knop klikken.Bekijk ook God's Story: From Creation to Eternity
Christian Answers EffectiveEvangelism™ site - Learn how to be more effective in sharing the Gospel

Er zijn nog veel meer fascinerende dingen over God te leren!

Nog meer informatie voor leraars en opvoeders…

 • Hoe en waarom heeft God zich zo vreselijk vernederd? Antwoord
 • Bent u goed genoeg om naar de hemel te gaan? Antwoord
 • Voelt God onze pijn? Antwoord
 • Is Jezus Christus God? Antwoord(verkrijgbaar in meerdere talen)
 • God (in onze WebBible Encyclopedie)
 • Incarnatie (in onze WebBible Encyclopedie)
 • Drie-eenheid (in onze WebBible Encyclopedie)
 • Heeft de wetenschap de wonderen die met Jezus in verband gebracht worden ooit weerlegd? Antwoord
 • Was Jezus slechts een legende? Answer
 • Is de maagdelijke geboorte van Jezus Christus mythologisch en wetenschappelijk onmogelijk? Antwoord
 • De wet - doel van de wet (de wet gebruiken bij het evangeliseren)
 • Verlossing (in onze WebBible Encyclopedie)

Auteur: Paul S. Taylor of Films for Christ.

Translation by: Josine

Copyright © 2003, Films for Christ, All Rights Reserved - behalve als aangegeven in bijgaand “Usage and Copyright” bladzijde, die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht geeft deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Looking for ANSWERS to your questions? Zoek ANTWOORDEN op meer vragen van kinderen in de KidExplorers sectie van ChristianAnswers.Net (KidExplorers.com)
click for Kid Explorers Home Go to index page