Wat is nieuw bij ChristianAnswers.Net?

Hoe is Jezus Christus gestorven?

See this page in: English

Jesus was severely beaten.

"Jezus zei: 'Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen.'
     -Luk. 23:34

Medische experts, historici en archeologen hebben tot in details de executie onderzocht, die Jezus Christus vrijwillig onderging. Allen zijn het er over eens, dat Hij een van de gruwelijkste en pijnlijkste vormen van doodstraf kreeg, die ooit door mensen is bedacht. Hier volgt een korte opsomming van een paar zaken die we weten uit de geschiedenis, de archeologie en de medische wetenschap over zijn laatste uren…

ERNSTIGE STRES, AL VOOR DE MISHANDELING BEGON—Jezus droeg het gewicht van de wereld op zijn schouders. Zelfs voor de kruisiging begon had hij fysieke symptomen, ontstaan door ernstige stres. Zijn discipelen delen ons mede, dat Jezus in de nacht voor de executie in “doodsnood” was op de Olijfberg. Niet alleen sliep Hij die hele nacht niet, maar Hij zweette ook overmatig. Zo groot was de stres, dat er kleine bloedvaten in zijn zweetkliertjes scheurden en er bloed naar buiten kwam, dat als grote rode druppels op de grond viel (zie Luk. 22:44). Dit symptoom van ernstige stres heet hematohidrosis. (Lees meer…)

Jezus was fysisch uitgeput en liep het gevaar van in shock te raken, tenzij Hij vloeistof toegediend kreeg (wat Hij overduidelijk niet kreeg). Dit is de man die door de Romeinen werd gemarteld.

Jesus scouraged.

GEMARTELD DOOR GESELING—Nadat Hij flink geslagen was door de Joden, was het nu de beurt aan de Romeinen. De geselingen die toegediend werden door Romeinse soldaten stonden bekend als erg bloedig, zij lieten striemen achter over het gehele lichaam. De Romeinen hadden hun gesels speciaal ontworpen om het vlees uit het lichaam van het slachtoffer te scheuren. Deze slagen waren uitgedacht om de pijn tot het extreme op te voeren. Het veroorzaakte ook een vloeistoftoename rondom zijn longen. Daarbij kwam nog een doornenkroon, die in zijn hoofd gedrukt werd, zodat verscheidene hoofdzenuwen ernstig gerriteerd werden, wat in toenemende mate martelende pijn veroorzaakte naar mate de tijd voortschreed.

In de ernstig gestreste situatie waarin Christus zich bevond, zou deze geseling alleen al genoeg kunnen zijn geweest om Hem te doden. Zijn lichaam was ernstig gekneusd, gewond en bloedend. Jezus had al uren niets te eten gehad en vloeistof verloren door overmatig zweten en bloeden. Hij moet wel ernstig uitgedroogd zijn geweest. Deze gemene marteling moet Hem tot een wat de dokters noemen 'shocktoestand' gebracht hebben en shock is dodelijk.

Daar kwam nog iets bij. Jezus werd gedwongen om de houten paal te dragen, waaraan hij zou worden gekruisigd. Stel u voor hoe het voelt om zo'n zwaar gewicht te moeten dragen in een dergelijke conditie.

KRUISIGING—Opgehangen, compleet naakt voor de massa. De pijn en de wonden van het kruisigen waren zo duivels intens, dat men naar de dood smachtte, maar het lijden duurde voort, soms dagenlang, zonder enige verlichting.

Volgens Dr. Frederick Zugibe, kan het doorboren van de middelste zenuw van de hand met een spijker een pijn teweegbrengen, die zo hevig is, dat zelfs morfine niet zou helpen, "ernstige, martelende brandende pijnen, als bliksemschichten schieten van de arm naar de ruggengraat." Het verscheuren van de voetzenuw met een spijker zou eenzelfde gruwelijke effect hebben.

Verder is de positie van het lichaam aan het kruis zodanig, dat het de ademhaling vreselijk bemoeilijkt.

Frederick Farrar beschrijft het beoogde martelende effect: "Werkelijk een dood door kruisiging schijnt heeft alle elementen, die pijn en dood maar kunnen inhouden aan gruwelijke en afgrijselijke duizelingen, kramp, dorst, uitputting, slapeloosheid, traumatische koorts, tetanus, schaamte, openbaar te schande worden gemaakt, langaanhoudende marteling, een vreselijk vooruitzicht, het afsterven van onverzorgde wonden--en dit alles zo intens, dat de grens van wat men kan verdragen is bereikt, maar nog net niet zo erg, dat men enige verlichting krijgt in een diepe bewusteloosheid."

Een dokter heeft het genoemd “een symfonie van pijn” die verergerde bij elke beweging, bij elke ademhaling; zelfs een zacht windje op zijn huid kon op zo'n moment een schreeuwende pijn veroorzaken.

Medisch onderzoeker, Dr. Frederick Zugibe, gelooft, dat Jezus Christus stierf aan shock door bloed- en vochtverlies, plus de traumatische shock van zijn wonden, plus een cardiogene shock, die zijn hart deed falen.

Jesus Crucified.

Op de negende ure (de tijd waarop elke dag een offerlam werd gedood in de Joodse tempel), riep Jezus met een luide stem uit en zei: “Eloi, Eloi, lama sabachthani?” wat vertaald is, “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” en spoedig daarna stierf Hij, nadat Hij had geroepen “Het is volbracht.” Dit was hoogstwaarschijnlijk het moment, dat op die dag de priesterlijke ramshoorn in de tempel werd geblazen om aan te kondigen dat de priesters het offer hadden voltooid van het lam voor de zonde van Isral. Op dat moment gebeurde er iets met het grote dikke, voorhangsel, dat het Heilige der Heiligen verborg voor de mensen, het scheurde van boven naar beneden.
-Marc. 15:34 en Matt. 27:46

James Thompson geloofde, dat Jezus niet stierf door uitputting, de geselingen of de 3 uren van kruisiging, maar dat Hij stierf door doodsangst in zijn verstand die het gevolg was van het scheuren van zijn hart. Hij stoelt zijn bewijs op wat er gebeurde toen de Romeinse soldaat Christus' linkerzij doorboorde. De speer veroorzaakte een vloed van water en bloed (Joh. 19:34). Dit bewijst niet slechts, dat Jezus al dood was toen Hij werd doorboord, maar Thompson gelooft, dat het ook een bewijs is van het scheuren van zijn hart. Samuel Houghton, die een gerespecteerd fysioloog is, gelooft, dat slechts de combinatie van kruisiging en het scheuren van het hart dit resultaat kon teweegbrengen.

Wat ook de uiteindelijke doodsoorzaak was, het is buiten kijf, dat er geen woorden zijn om te beschrijven hoe pijnlijk Christus' dood was.

Tegen het einde was er een crimineel die Hem bespotte: "Als U de Christus bent, red Uzelf en ons." De man was zich er niet van bewust, dat de man tegen Wie hij sprak, daar vrijwillig hing. Hij sprak tot onze Schepper, die in staat was om alle machten in het universum en daar buiten op te roepen, Die zichzelf best kon redden. Jesus bleef daar in zijn doodsangst en schaamte, niet omdat Hij krachteloos was, maar vanwege zijn ongelofelijke liefde voor de mensheid. Hij leed voor ons, om een weg te bereiden voor redding voor u en mij.

Als u wilt weten, hoe u een persoonlijke relatie met Christus kunt krijgen, klik hier. …of ga naar onze Good News home page, Is Jezus Christus het antwoord op uw vragen? (ChristianAnswers.Net/dutch/gospel) Ga

U kunt een gellustreerd verslag lezen over het leven en de dood van Jezus Christus (Klik hier). Beter nog, begin bij het allereerste begin van 'God's story' om te begrijpen wat God deed en waarom Jezus stierf. Ga… (ChristianAnswers.Net/godstory)

We hebben veel informatie en documentatie verzameld over Jezus' dood en opstanding op ChristianAnswers.Net/dutch/jesus .

Voor verdere informatie over het onderwerp van Christus' dood, bevelen we van harte aan “How Jesus Died: The Final 18 Hours,” een christelijke video van een half uur. Deze informatieve band kan u en anderen helpen om beter te begrijpen wat Jezus ervoor over had om ons te redden. Hij kan online gekocht worden. Ga

U kunt over Jezus dood lezen in Matthes, Marcus, Lukas en Johannes, - elk van deze discipelen doet verslag van wat er gebeurde met meer of minder details, dat hangt af van hun gezichtspunt.

Sources

  • Frederick W. Farrar, The Life of Christ (Dutton, Dovar: Cassell and Co., 1897).

  • Josh McDowell, Evidence that Demands a Verdict (Campus Crusade).

  • Michael Green, Man Alive (Colorado Springs, Colorado: Inter-Varsity Press, 1968.

  • Dr. Ramsay MacMullen, History Professor Emeritus of Yale University, Dr. James Strange, Professor of Religious Studies, University of South Flordia, and Dr. Frederick Zugibe, medical examiner, in “How Jesus Died: The Final 18 Hours” a video released by Trinity Pictures.

  • Death & Resurrection of the Messiah, Faith Lessons (video) (Colorado Springs, Colorado: Focus on the Family).

[ Indien deze informatie U geholpen heeft, overweeg, in gebed, een gift om te helpen in de onkosten om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te maken voor U en uw familie! Giften zijn aftrekbaar van de belastingen. ]

Translation by: Josine

Auteur: Paul S. Taylor van Films for Christ.

Copyright © 2000, Films for Christ, Alle rechten voorbehouden - behalve zoals aangegeven op de “Gebruik en Copyright” pagina die gebruikers van ChristianAnswers.Net rechten geeft om deze pagina te gebruiken in hun huis, getuigenis, kerken en scholen.

Ga naar Films for Christ

ChristianAnswers.Net/dutch
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids