Wat is echte liefde en hoe weet je of je die gevonden hebt.

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Hongaars, Zweeds

‘De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan.’
I Kor. 13:4-8a
Copyrighted © Subbotina

Deze verzen beschrijven het karakter van ware liefde. Deze kwaliteiten worden beslist gevonden in de persoon van Jezus Christus en ze zijn terug te vinden in alle werkelijk liefdevolle relaties. Het probleem met het vinden van de ware liefde is dat we maar al te vaak niet op zoek zijn naar die zaken. We kijken meer naar uiterlijkheden, populariteit of welstand. Maar dat zijn niet Gods prioriteiten en wij zouden dat ook niet op de eerste plaats moeten zetten.

Maar de Heer zei tegen Samuel: … ‘Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’ —I Sam. 16:7b

Liefde kun je het best omschrijven als toewijding en actie, niet als een emotie. Liefde is niet exclusief gebaseerd op wat we voelen. Zeker, onze gevoelens zijn erbij betrokken, maar ze kunnen niet het criterium zijn voor liefde. Werkelijke toewijding leidt tot actie – werkelijke liefde.

‘Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.’ —I Joh. 3:18

Christus was ons genoeg toegewijd om zijn leven voor ons te geven (Romeinen 5:8), zelfs als hij zich niet zo voelde (Matt. 26:39).

Seks is geen liefde! Onze cultuur heeft ons geleerd dat seks en liefde een en hetzelfde zijn. Dat is een leugen. Seks is een prachtige door God gegeven activiteit die fantastisch is mits binnen de grenzen van een bijbels huwelijk. Seks is de volmaking van de band tussen twee mensen binnen een bijbels huwelijk; het is een door God gegeven geschenk.

Seks Voor Het Huwelijk

Omdat seks voor het huwelijk geen liefde is, leidt het alleen maar tot verdriet en teleurstelling voor hen die liefde zoeken. De bijbel zegt, dat als twee mensen getrouwd zijn, ze één vlees worden. (Efeze 5:31). Seks is de consumptie van die eenheid. Als twee mensen hun relatie verbreken nadat ze seks gehad hebben, dan is dat alsof er vlees verscheurd wordt. Dat is de reden dat teenagers zo worstelen en zo afhankelijk worden van degene aan wie ze hun lichaam hebben gegeven. In het licht van I Kor. 13:4-8 (boven) is het simpel te zien dat seks voor het huwelijk niet geduldig is, niet vriendelijk, niet beschermt en zichzelf zoekt. Dat is dus geen liefde.

Couple. Illustration copyrighted. Used by permission from Bill Zeeb.

Het Onderscheiden Van Echte Liefde

We kunnen alleen ware liefde onderscheiden en weten wanneer we het gevonden hebben als we afgaan op Gods Woord. Wanneer we onze maatstaf verleggen naar wat de bijbel zegt over liefde – en we zijn eerlijk bereid om een levenslange toewijding te geven aan die persoon – dan kunnen we zeggen dat we werkelijk “in de liefde” zijn. De drie sleutels tot deze stelling zijn:

We moeten…

  1. kijken naar het woord van God

  2. absoluut eerlijk zijn tegen onszelf

  3. begrijpen welk niveau van toewijding er nodig is voor ware liefde

Copyright © 1997, Dawson McAllister Live!, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Meer informatie

  • Moet ik seks bewaren voor het huwelijk? Antwoord
  • Is een formeel huwelijk verouderd? Antwoord

Aanbevolen bronnen

Vertaler: Josine

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Love, Sex & Relationships Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY