Mi az igazi szerelem és mirõl ismerhetõ fel?

Lásd ezt az oldalt: angol nyelv (english), holland, svéd

„A szeretet türlemes, jóságos; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltûr. A szeretet soha el nem múlik.” —1 Korinthus 13,4-8a

Är det äkta kärlek?

Ez az idézet az igazi szeretet jellemzõit tartalmazza, amelyek mind megtalálhatók Jézusban, és minden olyan kapcsolatban is, amelyet igazi szeretet hat át. Gyakran azért nem találunk igazi szerelmet a kapcsolatainkban, mert elsõsorban nem ezeket a tulajdonságokat keressük. Inkább a külsõ, a népszerûség vagy a gazdagság a fontos. Isten viszont nem ezeket a dolgokat tartja fontosnak. Nekünk is így kell gondolkodnunk.

„De az úr ezt mondta Sámuelnek: …Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme elõtt van, de az úr azt nézi, ami a szívben van.” —1 Sámuel 16,7b

A szeretet igazából nem érzés, hanem odaszánás és tett. Nem csupán az érzéseinken alapul. Bár kétségtelen, hogy az igazi szeretet érzésekkel is jár, az érzések még nem feltétlenül jeleznek igazi szeretetet. Az igazi odaszánás mindig tettekben nyilvánul meg - azaz igazi szeretetben.

„Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan.”1 János 3,18

Krisztus odaszánása arra is elég volt, hogy az életét adja értünk (Róma 5,8), még ha ez néha nem is volt kedvére (Máté 26,39).

A szex még nem szerelem! úgy nõttünk fel, hogy azt tanultuk, a szex és a szerelem egy és ugyanaz. Ez hazugság! Ha egy biblikus házasság keretein belül gyakorolják, akkor a szex egy gönyörû, Istentõl adott dolog. A szex két ember kapcsolatának beteljesedése egy biblikus házasságban; Isten ajándéka.

HÁZASSÁG ELÕTTI SZEX
Mivel a házasság elõtti szexnek semmi köze az igazi szeretethez, csak fájdalmat és csalódást okoz azoknak, akik az igazi szeretetet keresik. A Biblia szerint ha két ember összeházasodik, egy testté lesz (Efézus 5,31). A szex csak a korona ezen az egységen. Ha egy pár szexuális viszony után szakít, az olyan, mintha húst tépnénk szét. Ezért küszködnek annyit a fiatal párok, és ezért válnak annyira függõvé attól, akinek a testüket adták. Az 1 Korinthus 13,4-8 fényében (lásd fenn), könnyen belátható, hogy a házasság elõtti szexre nem jellemzõ a türelem, a jóságosság, az önzetlenség. Ez nem igazi szeretet!

AZ IGAZI SZERELEM JELLEMZÕI
Csak Isten Igéje alapján találhatjuk meg az igazi szerelmet. Ha ahhoz mérjük a kapcsolatunkat, amit a Biblia mond a szeretetrõl—és emellett kész vagyunk egy életre szóló elhatározást tenni a másik mellett—akkor valóban azt mondhatjuk, hogy igazán „szerelmesek” vagyunk. Hogy ezt kimondhassuk, három lépést kell megtennünk:

  1. Figyeljünk Isten Igéjére!
  2. Legyünk teljesen õszinték magunkhoz!
  3. Értsük meg, hogy milyen komoly döntéssel jár az igazi szeretettel!

Fordította: Molnár Csaba
Írta: Dawson McAllister, Dawson McAllister Live!

Copyright © 1997, Dawson McAllister Live!, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt„Használat és Szerzõi jogok” oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

Dawson McAllister Live!

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

ChristianAnswers.Net/hungarian

Go to index page