What’s NEW at ChristianAnswers.Net?

Vad är äkta kärlek och hur vet jag att jag hittat den?

Se webbplatsen på: engelska (english), holländska, ungersk

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den , allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig.
      I Korinthierbrevet 13:4-8a

Is this true love? Dessa verser beskriver karaktären på äkta kärlek. Dessa kvaliteer kan vi helt säkert hitta hos Jesus Kristus, och vi kan också hitta dem i alla äkta kärleksfulla relationer. Problemet med att försöka "upptäcka" kärlek när vi träffar någon av det motsatta könet, är att vi ofta inte söker efter de beskrivna egenskaperna. Istället tittar vi på fysisk attraktion, popularitet eller välstånd. Det är egenskaper som inte har så stor betydelse för Gud och de borde inte ha det för oss heller.

“Men Herren sade till Samuel, ‘…En människa ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat’.”
      I Samuelsboken 16:7b

Kärlek kan bäst beskrivas som överlåtelse och handling, inte känsla. Kärlek är inte enbart grundat på hur vi känner det. Helt tydligt är våra känslor involverade, men de kan inte vara de enda bedömningsgrunderna för kärlek. Verklig överlåtelse kommer alltid att leda till handling - verklig och äkta kärlek.

"Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning."
      I Johannes 3:18

Kristus var tillräckligt överlåten till oss för att ge sitt eget liv för oss (Romarbrevet 5:8), även när han inte kände det på det sättet (Matteus 26:39).

Sex är inte kärlek! Vår kultur har lärt oss att sex och kärlek är samma sak. Det är en lögn. Sex är en underbar Guds gåva som är fantastisk när den utövas inom gränserna för det bibliska äktenskapet. Sex är fullständigandet av två människors gemenskap inom det bibliska äktenskapet; det är en Gudagiven gåva.

SEX FÖRE ÄKTENSKAPET
På grund av att föräktenskaplig sex inte kan likställas med kärlek, så leder det til smärta och besvikelser för dem som söker den kärleken. Bibeln säger att när två människor gifter sig så blir de ett kött (Efesierbrevet 5:31). Sex är fulländningen av den enheten. När två personer bryter en förbindelse efter att ha haft sex är det som att riva isär kött. Det är därför tonåringar kämpar så mycket och blir så beroende av dem som de ger sina kroppar åt. I ljuset av  I Korinthierbrevet 13:4-8 (ovan), är det lätt att se att föräktenskaplig sex inte är tålmodig, inte god, den beskyddar inte, den söker sitt eget. Det är inte kärlek!

IDENTIFIERA ÄKTA KÄRLEK
Vi kan bara identifiera äkta kärlek och veta när vi funnit den genom att göra jämförelser med Guds ord. När vi tittar på vår relation utifrån vad Bibeln säger att kärlek är—och vi ärligt förbereder oss att leva i en livslång relation till den personen—då kan vi säga att vi är "kär i någon". De tre nycklarna till detta påstående är:

Vi måste…
1) se på Guds ord
2) vara fullständigt ärliga med oss själva
3) förstå vilken grad av överlåtelse äkta kärlek innebär

Författare: Dawson McAllister från Dawson McAllister Live!

Copyright © Dawson McAllister Live!, All Rights Reserved - förutom som det föreskrivs på “Usage and Copyright” sidan som ger ChristianAnswers.Net användare generösa rättigheter för att använda denna sida hemma, vid personligt vittnande, i kyrkan och skolan.

Dawson's bok, Please Don't Tell My Parents .

Go to Dawson McAllister Live!

ChristianAnswers.Net/swedish
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167
USA        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network hemsida och KATALOG