Kid Explorers navigation bar
Zou jij God willen zien?

See this page in: English

Ik heb nooit God gezien, maar op een dag zal ik Hem zien. Ik ben een Christen. Ik hoop jij ook. Ik ben zo benieuwd hoe God er uit zal zien

Color this picture.

Natuurlijk kan ik al veel over Hem vertellen als ik naar de schitterende wereld kijk, die Hij heeft geschapen. En de Bijbel is er ook, die vertelt nog meer over Hem.

God is ontzagwekkend in elk opzicht!

 • Hij is veel wijzer dan alle wetenschappers en leraars in de wereld tesamen.

 • Hij kan alles zien. Hij weet alles—zelfs wat er in de toekomst gaat gebeuren!

 • Hij is veel machtiger dan wie of wat ook in het hele universum! Er is niemand verbazingwekkender dan God!

 • En God is zuiver; er is in Hem geen zonde. Hij is heilig.

  Maar menselijke wezens zitten vol met draaierijtjes en leugens. Toen God in het begin de wereld maakt, was dat niet zo. Adam en Eva, de eerste man en vrouw, waren ook zuiver en rein—zonder zonden. God wandelde met Adam in de tuin van Eden. Adam kon gewoon naar Gods gezicht kijken en elke dag fijn met Hem omgaan.

  Color this picture.

  Maar op een dag deden Adam en Eva iets verschrikkelijks; zij waren ongehoorzaam aan God. En hun kinderen, die later geboren werden, deden net zo. Jij en ik zijn de achter-, achter-, achter-, achter-, achter-, achter-, achterkleinkinderen en ook wij zitten vol verkeerde dingen.

  Zonde is de oorzaak van alle problemen op de wereld en van al het lijden.

  Zonde is een vreselijk, vreselijk iets. Door onze zonden leven we gescheiden van God. Hij is zuiver en rein en heilig; menselijke wezens zijn vervuild en bevlekt met zonden.

  Click me!


  Zou je een verbazingwekkend verhaal willen horen over een man, die God zo heel, heel graag wilde zien?

  Dit gebeurde meer dan 3000 jaar geleden. De naam van de man was Mozes.

  Hij was een slimme en welopgevoede man, die bijna gedood was toen hij een baby was. God had een speciaal plan voor zijn levens.

  Click Me!
  Op een dag was Mozes met zijn schapen op stap, toen hij een struik in brand zag staan.

  Opeens realiseerde hij zich, dat dat eigenlijk iets vreemds aan die vlammen was. De struik verbrandde niet!

  Hij ging een beetje dichterbij kijken…

  En toen gebeurde het!

  Click me!!

  Mozes kon haast niet geloven wat er gebeurde!

  Het machtigste wezen van het universum stond daar voor hem en sprak tegen hem! Wat zou Hij van hem willen?!?

  Ik ben er bijna zeker van, dat Mozes zich plotseling erg bewust was van zijn zondige aard. Hij voelde zich vast vuil en beschaamd in tegenwoordigheid van God. Ging God hem nu doden voor zijn verkeerde dingen? Ging er iets vreselijks gebeuren?

  Nee, God had gewoon een belangrijke boodschap voor Mozes.

  Click me!!

  Mozes durfde God die dag niet aan te kijken.

  Maar in de daarop volgende jaren, toen hij God meer begon lief te krijgen en te begrijpen, leek het er wel op, dat Mozes vaak hieraan terugdacht en er eigenlijk spijt van had dat hij niet eventjes had gekeken.

  God was zo vlakbij geweest, vlak voor hem, en hij had de kans van zijn leven gemist!

  Misschien heeft hij wel gedacht: "O, als ik nog eens een tweede kans zou kunnen krijgen, wat zou ik dan graag God zien."

  Mozes zag veel verbazingwekkende wonderen van God in de jaren die daarop volgden. Hier volgen een paar van die wonderen.

 • Vuurkolom
 • Doortocht door de Rode Zee
 • Water veranderd in bloed
 • Water uit een rots
 • Manna uit de hemel

  Dit alles maakte, dat hij er nog meer naar verlangde om God te zien.

  Click me!!

  Nadat Mozes de Isralieten uit hun slavernij in Egypte had geleid, begonnen ze aan een lange reis door de woestijn. Ze trokken de Sina woestijn binnen en sloegen hun kamp op tegenover een berg. Hier gebeurde er iets ontzagwekkends.

  Het begon met bliksem en onweer en er kwam een dichte wolk over de berg.

  Toen kwam er een geluid van een geweldige trompet. (Waarschijnlijk werd er op geblazen door een engel) Iedereen in het kamp beefde van angst.

  Toen leidde Mozes het volk buiten het kamp, om God te ontmoeten en ze stelden zich op aan de voet van de berg. Er kwam allemaal rook uit de berg Sina, omdat de Here der Heren neerdaalde met vuur. De rook kolkte omhoog, zoals rook uit een kachel, de berg begon heftig te beven en het geluid van de trompet werd harder en harder.

  Toen sprak Mozes en de stem van God antwoordde hem. De Heer daalde neer op de top van de Sina en Hij riep Mozes naar boven. Dus Mozes ging."

  Click me!!

  In de daaropvolgende dagen, vertelde God Mozes veel belangrijke zaken. Mozes schreef dat allemaal op. Ze staan nu in de Bijbel.

  Maar gedurende deze dagen op de berg, had Mozes nog steeds geen kans gehad om God werkelijk te zien. Hij kon wel zien waar God was, maar God was altijd verborgen in de wolken of in het vuur. Kon ik maar even een glimp van Hem opvangen, dacht Mozes.

  Tenslotte had Mozes de moed om het te vragen. God was zo blij met Mozes en Hij vond het goed.

  Maar God waarschuwde: "Je kunt mijn gezicht niet zien." Geen zondig mens kan ooit Gods gezicht zien en in leven blijven. Maar voordat Mozes God mocht zien, deed Hij iets om Mozes te beschermen.

  God wilde niet, dat Mozes Hem per ongeluk zou zien en sterven.

  God zei tegen Mozes, "Zie, bij Mij is een plaats, waar gij op de rots kunt staan. Wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken, totdat Ik ben voorbijgegaan. Dan zal Ik mijn hand wegnemen en gij zult mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden." En zo gebeurde het ook!

  Click me!!

  Mozes vertelt ons niet hoe God er van achteren uitzag. Maar we weten wel, dat er iets heel bijzonders gebeurde nadat hij God zag. Het gezicht van Mozes begon te glanzen en te stralen. Het was gewoon lichtgevend geworden.

  Toen Mozes naar beneden kwam van de berg Sona en de mensen zagen dat de huid van zijn gezicht straalde met een bijzondere glans, waren ze bang om dichterbij te komen. Mozes moest ze overhalen om naderbij te komen om de boodschap van God te horen.

  Toen Mozes klaar was met zijn toespraak, deed hij een doek voor zijn gezicht. Dan waren de mensen niet zo bang om bij hem in de buurt te komen. Maar iedere keer als God met hem ging spreken deed Mozes de doek weer van zijn gezicht. En als hij naar buiten kwam en de Isralieten vertelde wat God hen beval te doen, zagen ze weer, dat zijn gezicht straalde. Daarna deed hij de doek weer over zijn gezicht.

  Click me!!

  When Moses finished speaking to them, he put a veil over his face. Then the people were not so afraid to have him walk among them. But whenever God came to speak to him, Moses took off the cloth covering his face. And when he came out and told the Israelites what he had been commanded, they saw that his face was radiant. Then Moses would put the veil back over his face.

  ozes was een gelukkig mens. Hij kreeg wat hij wenste.

  Hij heeft iets heel, heel bijzonders meegemaakt; hij heeft God gezien!

  Als ik naar de hemel ga en God heeft al mijn vuile zonden van mij weggenomen, dan hoop ik ook God te zien. Ik zie ernaar uit. Dat zal de geweldigste dag van mijn leven worden. Ik zal dan zijn gezicht zien.

  Als jij Jezus Christus hebt aanvaard als je redder zul je ook naar de hemel gaan als je sterft. Daar zullen we eindelijk zoveel meer te weten komen over onze God, over hoe intens machtig Hij is en hoe fantastisch goed!

  Bedank Jezus dat je er komt en zorg er ook voor dat je vrienden weten hoe ze later ook in de hemel kunnen komen.

  Translation by: Josine
  Author: Paul S. Taylor, Christian Answers
  Copyright © 2001, 2003, Paul S. Taylor, all rights reserved.

  URL: www.ChristianAnswers.Net/stry-01a-printable-d.html