God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part III: Jesus Christ to Eternity

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Frans, Indonesisch, Portugees, Spaans

Nailing Jesus. Copyrighted.

Het verraad en de kruisiging
bladzijde 2

Daar in het zelfde gebied, waar vele jaren ervoor God Abraham had opgedragen om zijn enige geliefde zoon Isaäk te offeren, sloeg men Jezus aan het kruis. Hij was Gods geliefde enige zoon.

Hoewel ze zo wreed waren, zei Jezus: “Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.”

Casting lots on Jesus clothes. Copyrighted.
De soldaten namen Jezus’ kleren, dobbelden om zijn jas en hiermee werd de profetie vervuld.

Terwijl Jezus daar tussen twee misdadigers hing, die ook waren gekruisigd, namen soldaten zijn kleren. Ze dobbelden om zijn jas en hiermede gingen de profetische woorden van David in vervulling.

Drie uur lang keken de mensen toe. De godsdienstige leiders spotten met Jezus en zeiden: “Hij redde anderen, laat hij nu ook zichzelf redden als hij de Christus is, de uitverkorene van God.”

Hierna kwam er duisternis over het land die drie uur duurde. Hiermede werden de woorden van de profeet vervuld: “De Here heeft de zonden van ons allemaal op hem gelegd.”

Jesus died on the cross. Copyrighted.
Dan riep Jezus met luide stem: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?”

Dan riep Jezus met luide stem: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?” Jezus wetende dat alles nu volbracht was vervulde de schriftwoorden toen hij riep: “Ik heb dorst.”

Jezus toen ze hem azijn aanboden op een spons: “Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan.”

Jezus proefde de azijn en riep uit: “Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.” Hierna boog hij zijn hoofd en gaf de geest.

Toen hij stierf werd de zon verduisterd en de aarde beefde. Het voorhangsel in de tempel scheurde doormidden.

Toen de Romeinse hoofdman die dienst deed zag wat er gebeurde zei hij: “Waarlijk deze man was de Zoon van God.”

Jesus dead. Copyrighted.

De soldaten kwamen en braken de benen van de twee rovers die aan de kruisen hingen naast Jezus.

Maar toen de soldaten zagen dat Jezus alreeds dood was, braken ze zijn benen niet. In plaats daarvan staken ze met een speer in zijn zijde en hierdoor kwam er bloed en water uit de wond.

Dit alles gebeurde opdat de Schrift vervuld zou worden: “Geen van zijn beenderen zal gebroken worden” en “Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben.”

Jesus' tomb. Copyrighted.

Hierna namen twee gelovigen (Jozef en Nicodemus) Jezus’ lichaam, wonden het in linnen grafdoeken, gedoopt in kruiden en legden zijn lichaam in een graf. Omdat de Joodse leiders erom vroegen werd het graf verzegeld en bewaakt door Romeinse soldaten.De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine