God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part III: Jesus Christ to Eternity

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Frans, Indonesisch, Portugees, Spaans

Van de opstanding tot de eeuwigheid bladzijde 2

Dus trokken de volgelingen van Jezus het land door, ze predikten en doopten en vertelden iedereen dat Christus de Redder was, die was opgestaan uit de dood. Uit de bijbel toonden ze aan hoe zonde en dood door Adam de wereld binnen kwam, maar dat door Jezus vergeving van zonden en opstanding uit de dood tot stand is gebracht.

Souls caught up in the clouds, Rapture. Copyrighted.
Christenen, dood of levend, zullen op één dag opgenomen worden in de wolken om de Heer te ontmoeten in de lucht.

Ze vertelden dat op en dag alle nieuwe lichamen van hen die op God hebben vertrouwd en die geloofden in Jezus als hun Heer en Redder, op zullen staan uit de dood en samen met de overgebleven levenden zullen ze dan opgenomen worden op de wolken de Heer tegemoet in de lucht.

Gods boek zegt ook dat de hemel open zal gaan en dat Jezus terug zal keren als de overwinnende Koning en de rechtvaardige Rechter.

Gods Army. Copyrighted.

En de op zijn kleding zal geschreven staan KONING DER KONINGEN EN HEER DER HEREN. En de hemelse legers zullen hem volgen op witte paarden.

Jezus zal staan op de Olijfberg (zoals de profeet Zacharias heeft voorspeld) en de berg zal in tweeën splijten. En Christus zal over de hele aarde regeren. Maar als er duizend jaar voorbijgegaan zijn zal satan nogmaals uitgaan om de volkeren te verleiden, maar dan zal er vuur neerdalen van God en alle volgelingen van de satan verslinden.

Uiteindelijk zal satan, de grote misleider, in de poel van vuur gegooid worden en hij zal dag en nacht gepijnigd worden voor altijd en altijd.

Hierna verschijnt er een grote witte troon. De doden groot en klein zullen voor God komen te staan en iedereen die niet staat opgeschreven in het Boek des Levens zal in de poel van vuur gegooid worden.

White throne Judgement. Copyrighted.
We zullen allen voor God staan, het oordeel van de grote witte troon. En wiens naam niet geschreven staat in het Boek des Levens zal in de poel van vuur gegooid worden.

Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en God zal bij ons wonen. En Hij zal alle tranen van de ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen verdriet of gehuil of moeite, want de vroegere dingen zijn voorbijgegaan. En er zal geen nacht meer zijn. Licht van kaarsen is niet meer nodig, ook geen licht van de zon, want de heerlijkheid van God en hetLam zal over ons schijnen en we zullen regeren van eeuwigheid tot eeuwigheid.

En de boom des Levens zal er zijn en de vloek over de mensheid zal weggenomen zijn.

Jezus zegt: “Ik zal de dorstige te drinken geven uit de bron van het water des levens om niet. Zie, ik kom spoedig. Gezegend zijn zij die mijn woorden horen en doen.”

“Wie mijn woorden hoort en gelooft wie mij gezonden heeft krijgt eeuwig leven en zal niet worden veroordeeld, maar hij is overgegaan van de dood in het leven.”

Dit is Gods verhaal voor jou.De volgendeChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine