God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part II: Exodus through the Prophets (Malachi)

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

De Exodus bladzijde 6

Hierna zei de Heer tegen Mozes: “Ik zal de farao en Egyptemet nog één plaag treffen, daarna zal hij jullie uit Egypte laten vertrekken.”

“Deze plaag zal zijn dat alle eerstgeborenen in het land sterven, van de eerstgeborene van de farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborene van de slavin die de handmolen bedient. Overal in Egypte zal luid gejammerd worden, zo luid als men nog nooit heeft gehoord en ook nooit meer horen zal.”

Lamb. Copyrighted.

“Mozes, spreek tot de vergadering van Israël. Zeg hen dat ze een lammoet uitzoeken, één voor elk huisgezin. Dat lam moet een mannelijk dier zijn van één jaar oud zonder enig gebrek. Over vier dagen zal de hele vergadering van Israël hun lam slachten in de vooravond.”

“Laat ieder daarna een bos majoraantakken nemen, die in de schaal met bloed van het lam dopen en het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit. En je moet op die avond het vlees van het lam eten, geroosterd boven het vuur, maar breek niet één van zijn beenderen. Je moet het eten met zuurdesembrood, want het is het Paasfeest van de Heer.”

Copyrighted.
Lees meer over het Pesachfeest en de profetieën over de Messias

Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de HEER. Maar jullie zal ik voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. Het zal jullie overslaan. En elk volgend jaar moet je dit gedenken als een gedenkdag, die je moet vieren als een feest ter ere van de HEER. En het zal genoemd worden Pesachfeest.”

Dus deden de kinderen van Israël wat de Heer hen had bevolen door Mozes en Aäron.


De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine