God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part II: Exodus through the Prophets (Malachi)

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

De Exodus bladzijde 7

1st born dead. Copyrighted.
Vanwege de zonde van Egypte doodde de Heer alle eerstgeborenen in het land Egypte, allemaal behalve de eerstgeborenen van zijn uitverkoren volk, de kinderen van Israël.

Midden in de nacht gebeurde het. De Heer doodde alle eerstgeborenen in het land Egypte, van de eerstgeborene van de farao, de troonopvolger tot de eerstgeborene van de gevangene die in de kerker zat; zelfs alle eerstgeborenen van het vee.

En farao en al zijn dienaars stonden ’s nachts op en in heel Egypte klonk een luid gejammer, want er was geen huis waarin geen dode was.

Doors marked with blood. Copyrighted.

Maar allen die in de huizen waren waar het bloed van het lam aan de deurposten was gesmeerd werden gered.

Die nacht nog ontbood de farao Mozes en Aäron. ‘Ga onmiddellijk bij mijn volk weg,’ zei hij, ‘u en alle Israëlieten! Ga de HEER maar vereren, zoals u hebt gevraagd.”

Leaving Egypt. Copyrighted.

De Egyptenaren drongen er bij het volk op aan zo snel mogelijk uit hun land weg te gaan. ‘Anders sterven we allemaal nog!’ zeiden ze. De Egyptenaren gaven zelfs hun juwelen en goud aan de vertrekkende Hebreeën.

En de kinderen van Israël—waarvan er inmiddels miljoenen waren—vertrokken en ze voerden enorme kudden schapen, geiten en runderen mee.

Precies zoals God aan Abraham had gezegd waren de nakomelingen van Abraham slaven geweest en ze kwamen uit de slavernij in de vierde generatie met grote welvaart. Dus deze grote natie die God zijn eerstgeborene had genoemd verliet het land Egypte en het sloeg zijn kamp op aan de rand van de woestijn.

Moses. Copyrighted.

En de Heer sprak tegen Mozes en zei: “De farao zal spoedig denken dat jullie de weg kwijt zijn geraakt en de woestijn niet meer uit kunnen komen. Ik zal ervoor zorgen dat hij onverzettelijk blijft, zodat hij jullie achtervolgt, en dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger ten val te brengen. Dan zullen de Egyptenaren beseffen dat ik de HEER ben.”

En ja hoor, precies zoals de Heer zei keerden de farao en zijn knechten zich tegen de Hebreeën en zeiden: “Waarom hebben we die slaven van Israël laten gaan?”

Pharoahs Chariots. Copyrighted.

Hij nam de zeshonderd beste wagens van Egypte mee, en ook alle andere wagens, stuk voor stuk bemand met officieren. Hij zette de Hebreeën achterna en overviel hen toen ze hun tenten hadden opgeslagen aan de oever van de Rode Zee.De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine