Черното е символ на греха.

В началото Бог сътворил всичко в един съвършен вид и Той имал чудесно общение с Адам и Ева. Но човекът решил да не се подчини на Бога. Това довело до грях и смърт.