Червеното е символ на кръвта на Исус Христос.

Бог не искаше ние да умрем и да бъдем завинаги отделени от Него през вечността.

Той каза: “Аз ще умра вместо теб.” И така, Бог (Исус) дойде на тази земя и умря на кръста, като проля кръвта Си за нас.

Ако ние вярваме в това и Го приемем в сърцата си като наш Спасител, Той ни прощава неподчинението и ние сме новородени в Божието семейство.