Бялото е символ на чистотата.

Сега, когато Бог погледне към нас, Той не вижда нашия “черен” грях, а едно чисто сърце, на което е простено. Опрощението ни прави чисти и бели като току-що навалелия сняг.