Зеленото е символ на растежа.

Когато подчиняваме живота си на Него, ние израстваме като християни. Така, както зелените растения и дървета растат и дават плод, така и ние растем в нашия християнски живот и даваме плода на обичта, на радостта, на мира, на търпението, на любезността, на добротата, на верността, на вниманието и себеконтрола.