Златистото е символ на едно специално обещание.

Докато живеем нашия земен живот, ние имаме едно специално обещание, което е като "чисто злато". Бог е обещал, че като Негови деца, ние ще живеем с Него завинаги в Неговия чудесен дом на небето, където улиците са павирани със злато.

Gold Zebra