Искаш ли да бъдеш част от Неговото чудесно семейство и да приемеш Исус днес?

Ако искаш, Той ще прости твоите грехове и ще те направи Свое дете. Ти само трябва да разговаряш с Него и да Го помолиш за това. Той ще те чуе, защото Бог ни вижда и ни чува в този момент.

Blue Zebra