Native American
Вижте тази страница на: англичаните (English)

The Gospel Kaleidoscope

Макар че хора из целия свят може да са различни, има едно нещо което имат общо. Хора около света знаят обозначението за цвета. Използвайки цветове помага на някой да познае от кое племе или нация е той или тя. Цветовете могат да бъдат използвани да се изкажат чувства и емоции в изкуство или в декорирането на специални фестивални дрехи. Цветове също могат да бъдат използвани да илюстрират истините на Господ…

Тази опростена евангелийска презентация е лесна да се разбере и помни защото е основана върху 5 честовиждани цвята.


Също я има на следните езици…

Author: Mark Van Bebber
Translated by: Vlad Velinov
Supplied as a ministry of Films for Christ
Copyright © 1996, Films for Christ, all rights reserved