God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part II: Exodus through the Prophets (Malachi)

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

De Exodus bladzijde 4

Mozes en Aäron gingen naar de farao en brachten die boodschap. “De God van Israël zegt: ‘Laat mijn volk gaan.”

Burning Bush. Copyrighted.
Mozes en Aäron gingen naar de farao en zeiden: “De God van Israël zegt: Laat mijn volk gaan.” Maar het hart van farao verhardde zich en hij weigerde.

‘Wie is die HEER, dat ik hem zou gehoorzamen?’ vroeg de farao. ‘Waarom zou ik de Israëlieten laten gaan? Ik ken de HEER niet en de Israëlieten laat ik niet gaan.’

Dus ging Mozes weer terug naar de Heer en vroeg: ‘Heer, waarom hebt u mij gezonden? Ik ging naar de farao en sprak in uw naam, maar u hebt uw volk niet bevrijd.”

God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. Ik ben aan Abraham, Isaak, en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende.´

Daarna legde de Heer aan Mozes uit dat hij zichzelf in Egypte weldra zou openbaren als Jehova, de Redder en dat hij bovendien aan de Egyptenaren zou bewijzen dat alle volken de enige waarachtige God moeten aanbidden en niet dingen die hij heeft geschapen. Hierna zei de Heer tegen Mozes en Aäron: “Ga weer naar Farao. Neem je staf en strek je hand uit over de wateren van Egypte.”

Water turned to blood. Copyrighted.

Mozes en Aäron deden zoals de Heer had bevolen en sloegen op de rivier en al het water in de rivier werd veranderd in bloed. De vissen stierven en de rivier stonk en de Egyptenaren konden geen water drinken door het hele land Egypte.De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine