God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part I: Creation to Joseph

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Arabisch, Frans, Indonesisch, Portugees, Spaans

Gods Schepping Bladzijde 3

In het midden van de tuin stonden twee bomen: De Levensboom en de Boom van Kennis van Goed en Kwaad.

En de Heer plaatste de mens in de tuin van Eden om voor alles te zorgen.

Daarna beval de Heer: “Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad.

Tree of Life. Copyrighted.

Je moet nooit eten van die boom. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.” God betoonde zijn liefde voor Adam en Eva, door hen te geven wat ze nodig hadden en nog veel meer om ten volle van het leven te genieten.

Hij gaf ze ook de capaciteit om keuzes te kunnen maken en hij gaf deze voorouders van alle mensen de capaciteit om dit met wijsheid te doen. God wilde dat Adam en Eva hem hun respect betoonden door dit ene gebod te gehoorzamen, niet te eten van die ene boom. Voor de rest mochten ze overal van genieten.

Tree. Copyrighted.

Om in vrede en geluk in hun mooie tuin te kunnen leven hoefden Adam en Eva alleen maar erop te vertrouwen dat God alles beter wist en dat hij de baas over hen was. Ze zouden dankbaar moeten zijn voor het leven en blij zijn met hun vrijheid, maar vrijheid om te kiezen brengt geen geluk als je slechte keuzes maakt.

Lang voordat God mensen schiep, gaf hij ook vrijheid om te kiezen aan de engelen die hij had geschapen. God wilde graag geëerd worden door deze engelen, die in de geestelijke wereld leven, net zoals hij respect verlangt van mensen.

Satan. Copyrighted.

De meeste engelen kozen ervoor om God te volgen en nog steeds aanbidden zij hem dag en nacht en volvoeren zijn geboden, ze helpen mensen op veel manieren. Maar andere engelen maakten een verkeerde keuze. Ze verwierpen Gods liefde en kozen voor hem in de plaats Lucifer, de allerhoogste engel als hun leider. Door zijn trots en arrogante houding verloor hij zijn eervolle positie in de hemel, omdat hij zijn troon boven God wilde stellen.

Door zijn rebellie werd Lucifer uit de hemel geworpen, want Hij had God uitgedaagd door in zijn hart te zeggen: “Boven Gods sterren plaats ik mijn troon…. Ik evenaar de Allerhoogste” (Jes. 14:12,14).

Lucifer, in de bijbel ook wel duivel of satan genoemd, wil aanbeden worden, maar aanbidding komt alleen God toe. Satan verleidt mensen om die aanbidding te verkrijgen, hij vermomt zich zelfs als engel van het licht, maar hij liegt en bedriegt er maar op los en al die verkeerde godsdiensten die daardoor ontstaan veroorzaken verdriet—en lijden—en vernietiging.

Dus heeft God een vloek op Lucifer gelegd door te zeggen: “in het dodenrijk zul je geworpen worden, in de allerdiepste put.”De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts

Christian Answers Network

Vertaald door: Josine

Gerelateerde informatie…