Hur kan en Gud vara tre personer?

See this page in: English

Läran om Treenigheten—att Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Ande är var och en jämbördig och evigt den ende sanne Guden—är givetvis svårt att förstå, och ändå är det själva grunden i den kristna tron. Även om de skeptiska påpekar att det är en matematisk omöjlighet, så är det ändå en grundläggande lära i Bibeln, samtidigt som det är påtagligt realistiskt i både universell erfarenhet och den vetenskapliga förståelsen av universum.

Både Gamla och Nya Testamentet lär oss om enheten och treenigheten hos Gudomen. Tanken att det bara finns en Gud som skapade allt, upprepas gång på gång med sådana uttryck som i Jesaja 45:18: “Ty så säger Herren, han som har skapat himmelen, han som är Gud, han som har danat jorden, han som har berett den, …Jag är Herren och eljest ingen.” Ett nytestamentligt exempel är Jakob 2:19: "Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar."

De tre personerna i Gudomen är, vid samma tillfälle, också omtalade i Skriften med liknande bibelställen som Jesaja 48:16: "Träd hit till mig och hör detta: Mina förutsägelser har jag inte talat i det fördolda - när tiden kom, att något skulle ske, då var jag där. Och nu har Herren, Herren sänt mig och sänt sin Ande." Den som säger de här orden är tydligt och klart Gud, och ändå säger han att han blivit sänd av Herren Gud (Fadern), som också sänt Anden (Den Helige Ande). Nya Testamentets lära om treenigheten kan vi se i sådana verser som Johannes evangelium 15:26, där Jesus säger: "När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår ifrån Fadern, då skall han vittna om mig." Så har vi också doporden: "döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn (Matteus 28:19). Ett namn (Gud)—ändå tre namn!

Att Jesus, Guds enfödde son, verkligen proklamerade att han var Gud, likvärdig med Fadern är klart genom många skriftställen. Till exempel, så sa han: "Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, allhärskaren" (Uppenbarelseboken 1:8).

En del sekterr lär att den Helige Ande är en opersonlig gudomlig influens på något sätt, men Bibeln lär att han är en verklig person, precis som Fadern och Sonen. Jesus sa: Men när han kommer, sanningens Ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske." (Johannes evangelium 16:13).

Bibelns undervisning om treenigheten kan sammanfattas på följande sätt: Gud är en tre-enighet, med varje person i Gudomen likvärdigt, fullständigt och evigt Gud.

Var och en är nödvändig och var och en är en distinkt person och ändå är de tillsammans en. De tre personerna uppträder i en logisk ordning. Fadern är den osynlige, allsmäktiga källan till allt som finns, uppenbarad i och genom Sonen, upplevd i och genom den Helige Ande. Sonen utgår från Fadern, och Anden från Sonen. Med referens till Guds skapelse är Fadern tanken bakom den, Sonen är ordet som skapade och Anden är den handling som gjorde det till en verklighet.

Vi “ser” Gud och hans väldiga frälsning i Guds Son, Herren Jesus Kristus, “upplever” sedan deras realitet på grund av tro genom den inneboende närvaron av den Helige Ande.

The Bible Has the Answer
Utdrag från
The Bible Has the Answer
Skicka din order idag!
bara $12.95

Även om dessa relationer ser ut att vara motsägelsefulla, och för någon omöjliga, så är de ändå djupt realistiska, och deras sanning är ingraverad långt ner i den mänskliga naturen. För det första har människan alltid haft en känsla av att Gud måste finnas någonstans "därute", allestädes närvarande och källan till allt som finns. Tyvärr har den kunskapen ofta blivit förvanskad i panteism och naturalism. På liknande sätt har människan känt ett behov att “se” Gud i begrepp som finns i den egna förståelsen och upplevelsen. Det har ofta försvunnit i polyteism och avgudadyrkan. Människor har på det viset uppfunnit “modeller” för Gud i form av utsnidade bilder, men ibland också i form av filosofiska system som försökt förklara verkligheten. Slutligen, människan har alltid vetat att det är möjligt att ha kontakt med Skaparen och att uppleva hans närvaro inom sig. Men denna djupa intuition om den Helige Ande har blivit omvandlad till olika former av falsk mysticism och fanatism, till och med till spiritism och demonism. På det sättet har Guds existens alltid varit en del av människans medvetenhet, men ofta blivit förvanskad och ersatt med en falsk eller felaktig Gud och gudsbild.

Utdrag från  The Bible Has the Answer, av Henry Morris och Martin Clark, publicerad av Master Books, 1987

Från Films for Christ med tillåtelse från Masters Books

Copyright © 1996, Films for Christ, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” Använt med tillstånd från Christiananswers.net i samarbete med FAQ på www.kristen.nu.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/swedish
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY