Hogyan tudhatom meg, mi Isten akarata az életemre nézve?

Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.

Mi Isten akarata az életedre nézve? Sok diák vágyik arra, hogy tegye Isten akaratát, de csak küszködik, mert nem tudja mi Isten akarata. Az alábbiakban néhány irányelvet olvashatsz a Bibliából, ami segíthet felismerni Isten akaratát.

 1. Istennek a te életeddel is nagy tervei vannak.
  Isten céllal teremtett minket, a maga képmására. Ugyanúgy, ahogy Isten születésétõl fogva kiválasztotta ézsaiást (ézsaiás 49,1), Jeremiást (Jeremiás 1,5) és Pált (Galácia 1,15) egy adott célra, a te életedre nézve is megvan a terve.

  „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövõt adok nektek.” —Jeremiás 29,11

  A Biblia azt mondja, Isten akarata „jó és tökéletes” —Róma 12,2

 2. Isten akarata mindenekelõtt az, hogy Fián - Jézus Krisztuson - keresztül kapcsolatunk legyen Vele.

  „Ez jó és kedves a mi üdvözítõ Istenünk színe elõtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére.” (1Timóteus 2,3-4)

 3. Isten azt szeretné, ha Krisztus tanítványai legyünk.

  Ez azt jelenti, hogy a keresztényeknek Isten naponkénti követése mellett kell elkötelezniük magukat, bármilyen áron.

  „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem.” —Lukács 9,23

 4. A Biblia fog segíteni Isten akaratának megismerésében.

  „Lábam elõtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” —Zsolt 119,105

 5. Isten megígérte, hogy bölcsességet ad nekünk, ha imában kérjük tõle, s elhisszük, hogy meg is adja.
  Néha csak kérnünk kell Istentõl a bölcsességet, hogy felismerjük akaratát.

  „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentõl, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.” —Jakab 1,5

  A Fillipi 4,6-ban Isten elmondja, hogy bármivel kapcsolatban imádkozhatunk.

 6. Isten a Szentlelket adta segítõül.

  „amikor azonban eljön õ, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra” —János 16,13a

 7. Hallgatnunk kell azokra az istenfélõ nõkre és férfiakra, akiket Isten adott az életünkbe.
  Sokszor pont egy szülõ, pap, gyülekezeti vezetõ, vasárnapi iskolai tanító, tanár vagy más felnõtt szavait kell meghallgatnunk, hogy eldönthessük, mit szeretne Isten, hogy tegyünk.

  „A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra.” —Példabeszédek 12,15

  „Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó.” —Példabeszédek 15,22

 8. A Biblia szerint béke jön el, ha Istennek tetszõen élünk.
  Mikor két lehetõség közül kell választanod, amikkel kapcsolatban imádkozol, néha az egyik melleti döntés nagyobb békességet ad. Valószínûleg az az, amit Isten is szeretne.

  „Az igazság békét teremt, és az igazság a békét és a biztonságot szolgálja örökké.” —Ézsaiás 32,17

 9. Bíznunk kell Istenben, hogy véghez is viszi akaratát az életünkben.

  „Bízzál az úrban teljes szívbõl, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és õ egyengetni fogja ösvényeidet.” —Példabeszédek 3,5-6

  „éppen ezért meg vagyok gyõzõdve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.” —Filippi 1,6

 10. Isten mindannyiunknak ajándékokat és tehetséget adott, hogy az õ szolgálatában használjuk
  Isten fel is szerel minket mindennel, ami az általa adott feladat elvégzéséhez kell. Ha nem vagy tehetséges egy bizonyos területen, lehet, hogy Isten nem oda szánt (a lelki ajándékok listáját és tárgyalásukat lásd a Róma 12,6-8 · 1Korinthus 12,1-11 · Efézus 4,11-13-ban).

  Emlékezz, Isten célja mindannyunkkal az, hogy az õ dicsõségére legyünk (1Korinthus 10,31) és hogy az evangélium, valamint Isten királyságának ügye elõbbre jusson (1Mózes 50,20 és Filippi 1,12).

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba
Írta: Dawson McAllister, Dawson McAllister Live!

Copyright © 1997, Dawson McAllister Live!, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt„Használat és Szerzõi jogok” oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

Dawson McAllister Live!

ChristianAnswers.Net/hungarian

Go to index page