Wat is nieuw bij ChristianAnswers.Net?

Hoe weet ik wat Gods wil is voor mijn leven?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Hongaars, Indonesisch, Spaans

Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.

Wat is God wil voor je leven? Veel studenten verlangen ernaar Gods wil te doen, maar worstelen met de vraag wat Gods wil is. De volgende punten zijn enkele principes uit Gods woord die je zullen helpen om te onderscheiden wat Gods wil is voor jou.

 1. God heeft grote plannen voor jouw leven!

  We werden door God geschapen naar zijn beeld en met een doel. Net als God Jesaja vanaf zijn geboorte apart zette voor een speciaal doel (Jesaja 49:1), en Jeremia ( Jeremia 1:5) en Paulus (Galaten 1:15), heeft hij een speciaal plan voor jouw leven.

  “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” (Jeremia 29:11).

  De bijbel zegt dat Gods wil is het goede, volmaakte en volkomene. (Rom. 12:2).

 2. Gods wil, allereerst en vooral, is dat we een relatie hebben met hem door zijn Zoon, Jezus Christus.

  “Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.” (1 Tim. 2:3-4).

 3. God wil dat we discipelen van Christus zijn.

  Dit betekent dat Christenen toegewijd moeten zijn om dagelijks Gods wil te doen, wat het ook mocht kosten.

  Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen.” (Luk. 9:23).

 4. De bijbel helpt ons om Gods wil te kennen.

  “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” (Psalm 119:105).

 5. God belooft wijsheid te schenken als we hem er eenvoudigweg in gebed om vragen, in geloof, dat hij het zal geven.

  Soms moeten we God gewoon vragen om ons wijsheid te geven om zijn wil te onderscheiden.

  “Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. (Jac. 1:5).

  In Phil. 4:6, zegt God dat we kunnen bidden voor alles.

 6. God heeft ons de Heilige Geest gegeven voor begeleiding.

  De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. …” (Joh 16:13a).

 7. We moeten luisteren naar het advies van godvrezende mannen en vrouwen die God op onze weg heeft geplaatst.

  Vaak is het advies van een ouder, voorganger, jeugdleider, zondagsschoollerares of ander volwassen persoon precies wat we nodig hebben om ons te helpen erachter te komen wat God van ons wil.

  Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luistert naar goede raad. (Spr. 12:15).

  “Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.” (Spr. 15:22).

 8. De bijbel zegt dat er een vrede is die komt doordat we God behagen met ons leven.

  Als je moet beslissen tussen twee mogelijkheden waarvoor je hebt gebeden dan krijg je soms bij een optie een grotere vrede. Die optie is waarschijnlijk Gods wil.

  “Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd.” (Jes. 32:17).

 9. We moeten God in geloof vertrouwen dat hij zijn wil in ons zal bewerken.

  “Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.” (Spr. 3:5-6).

  “Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.” (Philippians 1:6).

 10. God heeft ieder van ons gaven en talenten gegeven om in zijn dienst te gebruiken.

  God rust ons altijd toe voor datgene waarvoor hij ons roept. Als je gaven hebt op een bepaald gebied dan roept hij je waarschijnlijk om te dienen op dat terrein. (zie Rom. 12:6-8, 1 Cor. 12:1-11 en Ef. 4:11-13 voor een opsomming van geestelijke gaven en een bespreking ervan.)

  Denk er aan dat Gods uiteindelijke doel voor ons is dat hij verheerlijk zal worden (1 Cor. 10:31) en dat het evangelie en Gods koninkrijk bevorderd moet worden (Genesis 50:20 en Philippians 1:12).

[ Als deze informatie jou van dienst is geweest wil je dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te houden voor jou en je gezin! ]

Translated by: Josine

Auteur: Dawson McAllister van Dawson McAllister Live!

Copyright © 1997, 1998, Dawson McAllister Live!, All Rights Reserved - behalve als angegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Dawson McAllister Live!

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index pageChristian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY