What’s New?

Miért várjak a szexszel a házasságig?

Lásd ezt az oldalt: angol (english)

Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.

Amikor Isten valamit teremt, azt szándékkal és céllal teszi. A Mózes elsõ könyvében leírt teremtéstörténet alapján nyilvánvaló, hogy Isten teremtése “jó” (1Mózes 1,31). Az emberiség azonban arról híres, hogy elferdíti azt, amit Isten alkotott, akár gondatlanságból, akár egyszerû makacsságból. Vegyük például az Izraeliták aranyborjúját. Az aranyra kellemes ránézni, de Isten biztosan nem akarta, hogy a népe imádja.

A szex (igen, a szex is Isten ötlete volt) sem más. Isten teremtette, tehát feltételezhetjük, hogy jó. Amikor azonban az ember - figyelmen kívül hagyva Isten kifejezett szabályait - eltorzítja, ártalmassá és rombolóvá lesz. Tehát a címben feltett kérdés megválaszolásához igazából azt kell megértenünk, mi Isten szándéka és célja a szexszel. Dönthetünk úgy, hogy Isten szerint csináljuk a dolgokat, s ilyenkor tapasztalhatjuk az Õ tervének gyönyörûségét, vagy mehetünk a magunk feje után, s átélhetjük a kárt és rombolást (Példabeszédek 16,25).

Elõször talán nézzük meg, miért teremtette Isten a szexet. Az elsõ ok magától értetõdik: szaporodás. Amikor Isten Ádámnak és Évának azt mondta, “szaporodjatok, sokasodjatok” (1Mózes 1,28), valószínûleg rájöttek, hogy Isten azt akarja, létesítsenek nemi kapcsolatot. Isten azt is akarta, hogy intim (azaz meghitt és bensõséges) kapcsolatot alakítsanak ki egymással, és Õ tudta, hogy erre mindennél jobb eszköz a szex.

Isten azt is tudta, mivel a szex annyira jó eszköz a szoros kapcsolathoz, korlátokat is kell szabni a használatához, így kifejezetten a házasság területén belülre korlátozta. Az a fajta intimitás, amit Isten szeretne egy házaspár életében, nem jöhet létre egy ember és több másik között. Csak egy férfi és egy nõ között jöhet létre. Ezért Isten határozottan azt mondja: "Ne paráználkodj!" (2Mózes 20,14) és “Kerüljétek a paráznaságot!” (1Korinthus 6,18). Azaz, ne legyen nemi kapcsolatod valakivel, aki nem a házastársad. Az engedelmesség azt kívánja, hogy a szexet megtartsuk a házastársunk számára.

Eddig már két alapvetõ okunk van arra, hogy várjunk a szexel a házasságig: (1) Isten ezt mondja és (2) Isten terve és célja a szexszel nem érhetõ el semmilyen más úton. Sokan azonban azt állítják, hogy a házasságon kívüli szex egyáltalán nem olyan ártalmas. Ezért nézzük meg figyelmesen ennek lehetséges következményeit.

A házasságon kívüli szex legkevesebb két területen okoz kárt: (1) testi és (2) emberi következményei vannak. A fizikai következmények egyre inkább észlelhetõvé és veszélyesebbé válnak a mai társadalomban. Az AIDS és a többi szexuális úton terjedõ betegség egyre ijesztõbb valóság. A “biztonságos szex” igazából “szex csökkentett kockázattal”. Az egyetlen igazán biztonságos szex az önmegtartóztatás.

Az emberi következmények legalább annyira kézzelfoghatóak, habár nehezebben érhetõk tetten. Elõször is, a bûn minden esetben megrongálja az ember kapcsolatát Istennel. A Zsoltárok 66,18 azt mondja: "Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr.". Isten paráználkodást tiltó parancsának szándékos megszegése meggyalázza és megharagítja Istent. Ha viszont gyermekei az engedelmességet és az önuralmat választják az azonnali gyönyör helyett, az kedvére van Istennek.

Másodszor, a keresztény és az életét figyelõ emberek közötti kapcsolat is károsodik. A házasságtörés miatt az illetõ barátai vagy akár még a kívülállók is úgy nézhetnek rá, mint aki nem elkötelezett Istennek és hajlamos a képmutatásra. Az a keresztény azonban, aki Istennek engedelmeskedve uralkodik önmagán, kivívja azok tiszteletét, akik látják az életét.

A házasságon kívüli szex az érintett személyek közötti kapcsolatot is megrongálja. Egy intim kapcsolatban a bizalom rendkívül fontos kérdés. Ha két ember nem becsüli meg annyira a szexet, hogy várjon vele a házasságig, hogyan bízhatnának egymás hûségében? Fordítva, egy férfi és egy nõ bizalmat épít ki egymás iránt, amikor mindketten megharcolják az önuralom harcát - biztosak lesznek egymás tiszteletében, és abban, hogy kölcsönösen megbecsülik kapcsolatuk intimitását.

Hasonlóan, ha egy ember nem hozott magával szexuális tisztaságot a házasságba, a múltja befolyásolja házastársával való kapcsolatát. Ha egy férfinak vagy nõnek elõzõleg szexuális kapcsolata volt valakivel, házasságuk intimitása már megsérült. Egyiküknek vagy mindkettõjüknek szembe kell nézni az “elõzõ szeretõkkel” való összehasonlítással, és azzal az érzéssel, hogy a másiknak nem volt elég fontos az intimitás ahhoz, hogy várni tudjon vele. Ha viszont mindketten vártak rá a nászéjszakáig, az intimitás egy biztos alappal kezdõdhetett.

Miért várjak a szexszel a házasságig? Több okot is találtunk: (1) Isten ezt parancsolja, (2) Isten célja és szándéka a szexszel csak a házasságon belül valósítható meg és (3) a házasságon kívüli szex testi és kapcsolati következményei fájdalmasan valóságosak.

"De mi szeretjük egymást!" mondhatja valaki. Lehet, hogy így van, de ha valaki a szeretet Isten szerinti meghatározásában hisz, észre kell vennie, hogy a szeretet türelmes és jóságos; nem keresi a maga hasznát, nem örül a hamisságnak, de mindent remél (1Korinthus 13). Az igazi szeretet türelmesen vár, míg eljön a szex ideje. Jóságos a jövõbeni házastársakkal, mivel nem sérti meg elõre a házasság intimitását. Az igazi szeretet önzetlenül Isten elvárását és mások szükségét helyezi a sajátja elé. Nem örül az engedetlenség bûnének, és nem kényszerít mást, hogy engedetlen legyen Istennel szemben. A szeretet soha nem lehet mentség a házasság elõtti szexre. Inkább a legnagyobb ok kell legyen a házasság elõtti szex elkerülésére.

"De úgyis össze fogunk házasodni", hangzik a másik népszerû kifogás. Ez a beállítottság - amellett, hogy merész - egy kérdést elkerülhetetlenül nyitva hagy: Ha valaki nem tud ellenállni az erkölcsi kísértésnek a házasság elõtt, mi fogja megállítani, ha majd házas lesz?

"Mi van, ha már késõ? Mit tegyek, ha már elveszítettem a szexuális tisztaságomat?" Jó kérdés! Az ember valóban nem pörgetheti vissza az idõt, de több lépés is van, amit meg kell tenni, hogy megõrizzük másokkal és Istennel való kapcsolatunk intimitását a további károsodástól. Elõször is, ismerd el a tettedet, mint bûnt. Azoktól, akik elfogadták Krisztus fizetségét a bûneikért, Õ csak azt kéri, hogy vallják meg azokat - és értsenek egyet Istennel abban, hogy ezek bûnös cselekedetek voltak. Másodszor, ettõl a perctõl kezdve õrizd meg a tisztaságodat. A házasságtörésben tettenért asszonynak Jézus azt mondta: "menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!" (János 8,11). Nem változtathatod meg, ami megtörtént, de megóvhatod magadat és másokat a további károktól azzal, hogy elkerülöd az olyan helyzeteket, amelyek veszélyeztetik a szexuális tisztaság melletti elkötelezettségedet. Pál azt tanácsolta Timóteusnak, hogy fusson el a kísértéstõl (2Timóteus 2,22), József pedig arról híres, hogy elfutott a morális veszély elõl (1Mózes 39,7-12). Harmadszor, légy õszinte minden “lehetséges házastárssal”. Ne várj a nászéjszakáig a szexuális múltad megbeszélésével. Néhány intimitással kapcsolatos probléma elhárítható, ha elég korán kezdünk foglalkozni vele.

A szex jó dolog. Annak kell lennie, ha Isten teremtette! Azonban csak úgy maradhat “jó dolog”, ha betartjuk Isten utasításait. Isten megjutalmaz, ha tiszteled Õt és megtartod a szexet az õt megilletõ helyre és idõre - a házasságon belülre.

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba
Írta: George Martin és Scott Myers, Summit Ministries

Szerzõi jog © 1996, Summit Ministries, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt "Használat és Szerzõi jogok" oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

ChristianAnswers.Net/hungarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HONLAP and TARTALOMJEGYZÉK