Půjdeš do nebe? Zamyšlení nad známou otázkou z pohledu Bible
První krok: Podívej se na video…
30 minut
K lepšímu pochopení toho, o čem bude na této stránce řeč, podívej se, prosím, na video v kuse. Bude trvat 30 minut.
Druhý krok: Uvažuj nad tímto…

Teď, když jsi viděl video, zkus se zamyslet znovu nad tou otázkou. Jak bys na ni odpověděl nyní?

Myslíš si, že po smrti půjdeš do nebe?Také se můžeš podívat:

Click here to watch THE HOPE on-line!
God's Story Online.
God's Story: From Creation to Eternity—our on-line, multimedia presentation of the Bible from beginning to end.

“Dobrá zpráva” – jak být zachráněn od pekla. Odpověď

Jak si můžeš být jist, že je Bible pravdivá? Odpověď

Zde na dalších našich stránkách můžeš najít odpovědi na Tvé ostatní otázky…
Christian Answers Network
Je Ježíš Kristus odpovědí?
What is the true meaning of CHRISTMAS?
About the Bible.
Go to our JESUS page.
Archaeology and the Bible
Creation SuperLibrary
The Great Dinosaur Mystery Online
Christian Answers WebBible
click for Kid Explorers
Our Online Catalog


Response to 'Do you think you are going to go to Heaven?' Jak vypadá Tvá odpověď v porovnání s těmito?
 • Ano (55%)
 • Doufám - nejsem si jistý (35%)
 • Půjdu do pekla (4%)
 • Nebe neexistuje (6%)

Pokud víš, že jdeš do pekla nebo popíráš, že existuje nebe nebo peklo, velice Ti doporučujeme pečlivě zvážit svou situaci. Jsme totiž přesvědčeni, že peklo je velmi reálně existující místo. Podívej se a zjistíš, proč určitě budeš chtít se tomuto místu za každou cenu vyhnout.

Pozor – ačkoliv většina lidí odpoví “ano” nebo “myslím, že ano”, když se je zeptáš “Jdeš do nebe?”, mnozí jsou bohužel mimo, co se týče jejich “cílové stanice”. Většina věří, že jsou oprávněni jít do Nebe z těchto špatných důvodů:

I'm basically a good person “Jsem v základu dobrý člověk” (60%)
Když řekneš, že věříš, že jsi docela slušný člověk, uvědom si, že je to proto, že se porovnáváš podle lidských měřítek, ne podle Božích. Pokud se porovnáš s Hitlerem nebo Charlesem Mansonem (sériový vrah z Los Angeles, California – pozn. překl.), tak se rozhodně můžeš cítit “dobrým”. Ale pokud by ses porovnal s Matkou Terezou? Drtivá většina lidí by zapadla někam doprostřed mezi těmito dvěma extrémy.

Bible učí, že nikdo není “dobrý” (Římanům 3,10). Ani Ty, ani já. Ani Matka Tereza. Ani katoličtí svatí. Ani Boží proroci, poslaní na svět před Kristem. Jen Bůh je dobrý. (Lukáš 18,18-20)

Uvědomuješ si, že je nemožné pro dobrého, svatého, dokonalého a pravdivého Boha, aby měl u sebe kohokoliv, kdo udělal i třeba jen jednu chybu? Z tohoto důvodu máme problém: Jak bychom mohli žít se Svatým Bohem?


I haven't harmed anybody “Nikdy jsem nikomu neublížil” (2% odpovědí)
Jsi si jistý, že jsi opravdu nikomu nikdy neublížil? Počítáš do toho i to, když s někým mluvíš? Ježíš upozorňuje v Matouši 5,21-22 že dokonce když jsi nespravedlivě naštvaný na někoho, tak jsi v nebezpečí odsouzení. A také, kolik lidí jsi zranil, když jsi něco NEudělal?

I try to keep the 10 Commandments “Snažil jsem se dodržovat 10 přikázání” (5%)
Než odpovíš, nejprve se podívej na:
Co ode mě Bůh očekává?

A teď pravdivě řekni, že jsi nikdy nelhal, dokonce ani “malou nevinou lež”? Nikdy jsi neukradl – ani kancelářskou sponku? Možná, že jsi se nikdy nedopustil cizoložství po fyzické stránce, ale věděl jsi, že Ježíš řekl že žádostivost po někom je pro Boha totéž?

Pokud jsi překročil byť jen jedno přikázání, stáváš se porušitel zákona. Pokud budeš naslouchat, uslyšíš své vlastní svědomí, které Ti řekne, že jsi opravdu překročil zákon.
Podívej se na: Jsem dostatečně dobrý pro nebe?


I go to church “Chodím do kostela/církve” (8%)
Jít do kostela (modlitebny, církevního společenství) je dobrá věc. (Viz též » Proč by měli křesťané chodit do kostela? a » Jak si mohu najít dobrou církev?) Ale pokud si myslíš, že Ti chození do kostela zajistí cestu do nebe, podívej se do Římanům 3,27 a Efezanům 2,8. Tyto pasáže jasně říkají, že nic, co děláme na této zemi (jako je chození do kostela, abychom získali zásluhu u Boha) nás nemůže ospravedlnit před Jeho nikdy-nechybujícím zrakem.

Ježíš používá silná slova pro farizeje v jeho době. Oni se pokoušeli získat zásluhy u Boha svým náboženským jednáním. Ale Ježíš je nazývá “plemeno zmijí”. Viz také Matouš 9,11; 12,39; 16,1-4; Lukáš 7,39; 18,11.


I believe in God “Věřím v Boha” (10%)
Možná, že si myslíš, že víra v Boha je dostatečná k tomu, aby ses dostal do nebe. Ale uvaž toto: protože Satan a jeho démoni take věří, že Bůh existuje, znamená to, že se také dostanou do nebe? (Viz Jakub 2,19 a také Římanům 1,20.

I've done the best I could “Dělal jsem to nejlepší, co jsem mohl” (15%)
Možná, že jsi se snažil dělat správné věci častěji než ty špatné. Udělal jsi také pár omylů a doufáš, že pokud bude Bůh zvažovat Tvé dobré skutky vs. špatné skutky, výsledek bude ok. A znovu tu máme ten problem, že pokud jsi zhřešil jen jedenkrát v životě, jsi v Božích očích porušitel zákona. Bůh vidí Tvou spravedlnost jako “špinavé šaty”. Pokud máme na mysli Boží “standard” svatosti, není možné se Bohu ani přiblížit! (Viz » Jak dobré je dostatečně dobré?))

Všichni jsme překročili Boží zákony a stojíme vinni před svatým Bohem.

Stejně jako lidský soudce, tak i Bůh musí zajistit spravedlnost a potrestat zlé. Bůh, který je dokonale spravedlivý a svatý, musí potrestat hřích.


Jaká je správná odpověď?

Když bude náš život u konce, každý budeme v soudný den stát před Bohem a skládat účty za náš život. Nezáleže na tom, jak dobří jsme se snažili být, naše nejlepší úsilí bude jako “špinavé šaty” v Božích očích, pokud by hřích, který nás od Boha odděluje, nebyl odstraněn.

Bůh, který je svatý a spravedlivý (a proto musí potrestat hřích), je take milující a plný milosti a nechce nás potrestat.

Aby vyřešil tento (náš!) problem, Bůh poslal svého jediného syna Ježíše Krista vtěleného, dokonalého Boha a dokonalého člověka, aby za nás náš “dluh hříchu” zaplatil.

Jesus Christ, artist's conception. Films for Christ
Jediná cesta, jak se dostat do nebe, je věřit v Ježíše Krista. Proč je Ježíš tak důležitý? On je jediný, kdo žil na této zemi bezhříšný život. Jako dokonalý Bůh a dokonalý člověk, byl také jako my pokoušen, ale zůstal bez hříchu.

Žádný jiný hříšník by Tě nikdy nemohl vysvobodit od Božího soudu tím, že by na sebe vzal Tvůj trest. Jedině Ježíš k tomu byl oprávněn.

Protože jsme všichni byli odsouzeni k smrti, před 2000 lety se Bůh stal tělem, vstoupil do soudní síně a sám zaplatil za náš hřích. Jako soucitný soudce, který dává svůj vlastní život, aby zachránil odsouzeného, Ježíš Kristus vzal na sebe hříchy celého světa – spravedlivý zemřel za nespravedlivé.

Tento DAR je absolutně ZDARMA. Jako jiné opravdové dary JE NEZASLOUŽENÝ!

Tento dar věčného života lze získat vírou.

Protože jsme poznali, že se sami nemůžeme zachránit a že si zasloužíme Boží odsouzení za své hříchy, přicházíme s vírou k Němu. Se srdcem ochotným uposlechnout Boha, zcela závislým na Něm, vkládáme svou víru a důvěru pouze v Ježíše Krista, aby nám byly odpuštěny hříchy a abychom získali věčný život.

“Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.” Efezským 2,8-9

Můžeš získat dar věčného života už teď.

Step Three: Decide…
 1. Přijmi Ježíše - chci přijmout Ježíše
  Pokud nevíš, jak přijmout Krista, podívej se sem. Bible říká: “Jestliže však budeme své hříchy vyznávat, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od veškeré nepravosti.” (1 Janův 1,9) Čiň pokání. Přečti si Žalm 51. (Také nás kontaktuj.)

  Pokud jsi uvěřil v Krista, VÍTEJ do Boží rodiny ! Máme Tě rádi a chceme pro Tebe vše dobré, co od Boha přichází! Ať Bůh žehná Tobě a Tvé rodině a ať Tě použije jako světlo pro tento svět!

 2. Odmítám Krista - stále nevěřím ničemu z toho. Jsem stále ke všemu skeptický.

 3. Znovurozhodnutí - (byl) jsem již následovník Krista, ale chci se znovu pro něj rozhodnout.
  Zde je pár rad pro nové nebo rostoucí křesťany.

 4. Moment - mám další otázky. Nebo nám napiš.

Jak si mohu být jistý svým spasením? Odpověď

Obsah této stránky byl poskytnut Ray Comfort a Films for Christ. Video a snímky obrazovek copyright, Double Vision Studios.

Podívej se na naše další on-line filmy

goldbar
ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network výchozí stránka a mapa stránek
Je Ježíš Kristus odpovědí?