Отивате ли в Рая? Поглед на популярни мисли и Библейска реалност
Гледайте нашите ДРУГИ филми
Step One: Watch the Video
30 минути
За по-добро разбиране на това което ще бъде обсъждано на тази страница, моля вижте видеото наведнъж. 30 минути е дълго.
Step Two: Consider…

Сега като сте гледали видеото, помислете си за тези въпроси. Как бихте отговорили на този въпрос:

“Мислите ли че ще отидете в Рая когато умрете?”Също вижте…
Click here to watch THE HOPE on-line!
God's Story Online.
God's Story: From Creation to Eternity—our on-line, multimedia presentation of the Bible from beginning to end.

Добрите Новини – Как да бъдете спасени от Ада. Отговор

Откъде знаете че Библията е права? Отговор

Намерете повече отговри в тези друге части на нашият сайт…
Christian Answers Network

Go to our JESUS page.
Исус Отговорът ли е?
What is the true meaning of CHRISTMAS?
About the Bible.
Creation SuperLibrary
The Great Dinosaur Mystery Online
Christian Answers WebBible
click for Kid Explorers
Our Online Catalog

Response to 'Do you think you are going to go to Heaven?' Как се сравнява вашият отговор?
 • Да (55%)
 • Надявам се - Не съм сигурен (35%)
 • Отивам в ада (4%)
 • Няма рай (6%)

Ако знаете че отивате в Ада, или ако отричате че има Рай или Ада, силно предлагаме да обмислите ситуацията много внимателно. Ние сме убедени че Ада е много истинско място. Вижте защо, и научете защо бихте искали да го избегнете на всяка цена. Знаеме че темата е неприятна, но тя е твърде важна да се пренебрегне.

Внимавайте, макар че повечето хора казват “да” или “мисля че да” когато са попитани “Отивате ли в Рая?”, много са тъжно сгрешени за тяхното крайно място. Повечето вярват че се квалифицират за Рая поради едно от следните грешни причини.

I'm basically a good person
“Аз съм горе-долу добър човек” (60%)
Като казвате че вярвате че сте доста добър човек, помнете че е така защото се сравнявате на стандарда на човек, не на Господ. Ако се сравнявате с Хитлер или Чарлз Мансон, наистина изглеждате че сте “добри”. Но, обаче ако се сравните с Майка Тереса? Повечето хора падат някъде по-средата на двете противоположности.

Библията учи че няма никой който е добър (Римляните 3:10). Нито ти. Нито аз. Нито Майка Тереса. Нито Католическите светци. Нито Пророците на Господ пратени на земята в миналите векове. Само Господ е добър. (Лука 18:18-20)

Осъзнавате ли че е невъзможно за добър, свят, перфектен, истинен Бог да има в Неговото присъствие някой който дори е направил и една грешка? След като е така, имаме проблем: как можем да отидем да живеем с Свят Бог?


I haven't harmed anybody
“Никога не съм наранил никого” (2% response)
AСигурни ли сте че никога не сте наранили никого? Някога обмислили ли сте нещата които говорите на другите? Исус предупреждава в Maтея 5:21-22 че дори и да бъдеш несправедливо ядосан с някой ви слага в опастността на съда. Също така, колко хора сте наранили само заради нещо които не сте направили?

I try to keep the 10 Commandments
“Опитал съм се да пазя 10-те Заповеди” (5%)
Първо, вижте това преди да отговорите:
Какво очаква Господ от мен?

Сега може ли честно да кажете че никога не сте излъгали—дори и “малка бяла лъжа”? Никога не сте крали-дори и кламер? Може би не сте извършили разврат физически, но знаете ли че Исус е казал че желанието за страст със някой е същото спряму Господ?

Ако сте преминали само дори и един закон веднъж, това ви прави правонарушител. Ако послушате, вашото съзнание би ви казало че сте със сигурност правонарушител.
Вижте: Достатъчно добър ли съм да отида в Рая?


I go to church
“Отивам на църква” (8%)
Отиването на църква е добро нещо. (Вижте » Защо трябва Християните да ходят на църква? И » Как мога да намеря добра църква?) Но ако си мислите че само отиването на църква е достатъчно да ви даде път към рая, вижте Римляните 3:27 и Ефесийците 2:8. Тези пасажи са ясни че нищо което можем да направин на земята (като отивайки на църква да се опитваме да вземеме заслуги от Господ) могат да ни направят праведни в Неговото никога-истърваващо виждане.

Исус е имал силни думи за Фарисеите от Неговия ден. Те са се опитвали да вземат заслуги от Господ като се се престрували като религиозни. Но Исус ги нарече “род от змии”. Също вижте Maтея 9:11, 12:39, 16:1-4; Лука 7:39, 18:11. (Pharisees), (a brood of vipers)


I believe in God
“Вярвам в Господ” (10%)
Може би мислите че вяра че има Господ е достатъчно да ви донесе в рая. Но помислете си за това: след като сатана и неговите демони вярват че Господ е истински, това означава ли че те ще бъдат в рая? (Якова 2:19) Също вижте Римляни 1:20.

I've done the best I could
“Направил съм най-доброто което мога” (15%)
Може би сте опитали да направите правилното нещо в повечето време. Направили сте някои грешки, и ако Господ премери вашите добри деяния срещу вашите лоши деания, надявате се че ще излезете добре. Отново, имаме проблема че ако сте сгрешили само веднъж в жъвота ви, все още сте счупили Божият закон и сте правонарушител. Господ вижда нашата праведност като “мръсни дрипи”. Като си помислим за Божият стандард за свещеност, ние дори и не стига близо! (Вижте » Колко добре е достатъчно добре?)

Всички сме счупили Божиите закони и стоим виновни пред светия Бог.

Както човешки съдия би наложил справедливостта да накаже злодейците, Господ, който е изцяло справедлив, свят и праведен, трявба също да накаже грях.


Какъв е отговора?

Когато този живот свърши, всички ние ще стоим пред Господ на Деня на Разплатата и ще дадем отчет за нашите животи. Колкото и добре да сме се опитвали да бъдем, нашите най-добри усилия ще бъдат като “мръсни дрипи” в Божият поглед, тоест, ако грехът разделящ ни от Господ не е премахнат.

Господ, който е свещен и справедлив, и така трябва да накаже греха, е също обичащ и прощаващ и не иска да ни накаже.

Да решим този проблем, Господ е пратил Неговият еднороден Син Исус Христос като Господ въплътен, пълно Бог и пълно човек, да плати нашият греховен дълг за нас.

Jesus Christ, artist's conception. Films for Christ
Единственият начин да се отиде в Рая е да си сложим вярата в Исус Христос. Защо е толкова важен Исус? Той е единственият който е живял безгрешен живот на тази земя. Като изцяло Бог и изцяло човек, той е бил изкушаван както ние сме и обаче е бил без грях.

Другар грешник никога не би могъл да ви освободи от Божият съд вземайки вашото наказание на себе си. Само Исус би можел да направи това.

С наказанието за смърт върху нас, преди 2000 години, Господ дойде в плътта, влезе в нашата съдебна зала, и плати нашият греховен дълг. Като съчувствителен съдия даващ собственият си живот за да спаси виновните, Исус Христос взе върху Себе си греховете на света – справедлив умиращ за несправедливите.

ДАРЪТ е абсолютно БЕЗПЛАТЕН. Като всеки друг искрен дар, не е изработен а заслужен.

Дарът за безкраен живот е получен чрез вяра.

Осъзнавайки че не можем да се спасим самите ние, и че заслужаваме Божията присъда за нашите грехове, ние идваме към Него чрез вяра. Със сърце готово да се подчини на Господ, изцяло зависимо на Него, ние си слагаме нашата вяра и доверие само в Исус Христос за прощаването на грехове и безкраен живот.

“Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой.”

Можете да получите дарът на безкраен живот сега.

Step Three: Decide…
 1. Приемете Исус - Искам да приема Христос.
  Ако не знаете как да приемете Христос, вижте това. Библията казва че “Ако всички си признаем греховете, той е верен и справедлив да прости нашите грехове и да ни пречисти от всичка грешност.” Разкаете се към Господ. Прочетете Псалмир 51.

  Ако сте се доверили на Христо, ДОБРЕ ДОШЛИ в семейството на Господ! Обичаме ви и искаме най-доброто от Господ във вашия живот! Да благослови Господ вас и вашето семейство, и да ВИ използва да осветите вашият свят!

 2. Отречете Исус - Ня вярвам на това. Все още съм скептицичен.

 3. Препосвещавате се - Аз съм следовател на Христос, но искам да препосветя моят живот.
  Вижте нашият съвет за нови и разтящи Християни.

 4. Чакайте - Имам повече въпроси. Или ни пратете имейл..

Как мога да бъда сигурен от моето спасение? Отговор

Вземете пълно-качественото DVD видео да го споделите с други

Отивате ли в Рая? – Чудесен лесен начин да споделите Христос с вашите приятели, семейство и странници! Съвременна презентация която ясно и точно обяснява пътят към спасения чрез Исус Христос.

Съдържанието на тази страница донесено от Ray Comfort и Films for Christ. Видео и снимки под авторско право, Double Vision Studios.

Вижте нашите други интернетни филми

goldbar
ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ

Преведено от: Владислав Велинов

Исус Отговорът ли е?