Bespaar uzelf de moeite
Tien tips voor pasbekeerde christenen

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (english)

6. Gemeenschap— Fladder niet als een vlinder

Holding Hands. Illustration copyrighted. Bid erover, waar u zich zal invoegen in de gemeente. Wees er eerst van overtuigd, dat men in de plaats die u uw geestelijk thuis zal gaan noemen zonde ook werkelijk zonde durft te noemen. Stelt men vertrouwen in de beloftes van God? Is er onderlinge liefde? Behandelt de voorganger zijn vrouw met respect? Is hij een man van het Woord? Heeft hij een nederig hart en een zachtmoedige geest? Luister aandachtig naar zijn onderwijs. Dat moet God verheerlijken, Jezus grootmaken en de gelovigen uitdagen. Een bewijs, dat u werkelijk gered bent is, dat u veel liefde hebt voor andere Christenen (1 Joh. 3:14).

U wilt graag gemeenschap met hen hebben. Er is een oud spreekwoord, dat zegt: “soort zoekt soort” en dat geldt zeker voor ware Christenen. Loaf of Bread. Illustration copyrighted.U komt samen voor het breken van het brood (communie), voor het ontvangen van lering uit de Bijbel en voor gemeenschap met elkaar. U deelt dezelfde inspiratie, hetzelfde inzicht, dezelfde genegenheid, verleidingen, aspiraties, motivaties, en inspanningen—u werkt met elkaar voor dezelfde zaak, voor de voortgang van het Koninkrijk van God op aarde. Daarom gaat u naar een kerk—niet omdat u moet, maar omdat u het wilt.

Gemeenschap

Waarom moeten Christenen naar de kerk gaan? Antwoord

Waarom zou ik een Christen worden, als je kijkt naar al die schijnheiligheid in de kerk? Antwoord

Word geen geestelijke vlinder. Zorg dat u ergens kunt wortelen. Als u van kerk naar kerk sjouwt, hoe zal uw voorganger dan weten wat voor eten u allemaal binnenkrijgt? De Bijbel zegt, dat uw voorganger rekenschap zal moeten afleggen aan Hem die u aan hem heeft toevertrouwd (Hebr. 13:17), zorg dus dat uw voorganger u kent. Bid regelmatig voor hem.

Bid ook voor zijn vrouw, zijn gezin en de oudsten. Het is niet gemakkelijk om voorganger te zijn. Veel mensen realiseren zich niet hoeveel uur er in gaat zitten om elke week een nieuwe preek te maken. Ze onderwaarderen de tijd die doorgebracht wordt in gebed en in het bestuderen van Gods woord. Als een voorganger tweemaal dezelfde grap maakt of iets vertelt, dat hij al eens eerder heeft verteld, denk er dan aan dat hij ook maar een mens is. Dus geef hem een flink krediet en dubbele eer. Mopper niet over hem. Als iets wat hij zegt u niet bevalt, bid er dan eens voor en laat de zaak rusten. Als het u dan nog steeds niet zint, ga dan naar een andere kerk, dat is altijd beter dan scheiding te brengen door gemopper en geklaag.

Op een keer had een vrouw allerlei roddels verspreid over een plaatselijke voorganger. Wat hij gedaan zou hebben werd overal doorverteld in de stad. Hierna kwam ze er achter, dat het niet waar was. Ze was wel zo galant om naar de voorganger toe te gaan en om vergeving te vragen.

De voorganger vergaf haar, maar vroeg haar om een kussensloop vol donsveertjes naar een bepaalde hooggelegen plek in de stad te brengen en daar de veertjes uit het sloop te schudden. Daarna moest ze proberen elk veertje weer op te rapen. Hiermede wilde hij aangeven, dat de schade al was geschied. Ze had zijn goede reputatie vernield en het kon niet meer ongedaan gemaakt worden. Het was net zo onmogelijk als al die veertjes weer op te rapen, die verstrooid waren door de wind.

De Bijbel zegt, dat leven en dood in de macht van de tong is. We kunnen doden of levend maken met onze woorden. De Bijbel openbaart ons ook, dat God het haat als iemand scheiding brengt tussen broeders (Spreuken 6:16). Bid met de psalmist: "Heer, zet een wacht voor mijn mond, waak over de deuren van mijn lippen."

Denk aan het oude gezegde, "Hij die tegen jou roddelt, roddelt later weer over jou."

(Volgende Pagina)
DankdagDoe het juiste

Belangrijke principes die u een hoop moeite kunnen besparen:

Voorgaande…

 1. Voed u met Gods woordDagelijkse voeding
  "Een gezonde baby heeft een gezonde trek. Als u werkelijk wederom geboren bent, dan zal u een gezonde honger hebben…" [Lees meer]

 2. GeloofEen lift kan u ook naar beneden brengen
  "…in een wereld, waarin we voortdurend onderuit gehaald worden, kunnen we geheel vertrouwen, bouwen en rekenen op zijn beloftes… Hij zal u nooit en te nimmer laten zakken…" [Lees meer]

 3. EvangeliserenOnze meest ontnuchterende taak
  "Na uw bekering hebt u wellicht slechts een beperkte tijd beschikbaar om uw familie en vrienden over Jezus te vertellen… Hier volgt een advies, dat u een hoop moeite kan besparen…" [Lees meer]

 4. Gebed“Ogenblikje wachten.”
  "Onderzoeken tonen aan, dat meer dan 90% van de Amerikanen dagelijks bidt… Maar worden deze gebeden ook verhoord? Enkele adviezen:" [Lees meer]

 5. Geestelijke strijdPrijst de Heer en pas op voor de munitie.
  "Toen u een Christen werd, kwam u midden in een eeuwenoude strijd terecht. U kreeg een drievoudige vijand--de wereld, het vlees en de duivel… Laten we eens kijken naar die drie taaie vijanden…" [Lees meer]

 6. Gemeenschap—Wees geen fladderende vlinder

Volgende…

 1. DankbaarheidGewoon doen
  "Voor een Christen moet het eigenlijk elke dag Dankdag zijn. We zouden zelfs dankbaar moeten zijn temidden van problemen…" [Lees meer]

 2. De waterdoop
  [Lees meer]

 3. De tienden gevenDe laatste horde
  "Iemand zei eens, dat de portemonnee de laatste horde was die genomen moet worden.' Het is de laatste gebied om veroverd te worden—Ons geld, ons hebben en houwen, is het laatste dat we aan God overgeven…" [Lees meer]

 4. Lastige zaken aanpakken: Sekten, ongeloof, sceptici
  "Als sekten u voorhouden, dat u een door hen bepaalde naam van God moet erkennen, anders wordt u niet gered, dat u op een bepaalde dag moet aanbidden, dat u speciaal gedoopt moet zijn door een oudste van hun kerk, raak dan niet in paniek. Ga dan gewoon terug naar uw 'Handleiding met Instructies…'" [Lees meer]

Auteur: Ray Comfort of Living Waters Publications. From the booklet Save Yourself Some Pain. Edited by Films for Christ.

Translated by: Josine

Web page Copyright © 2001, 2003, Living Waters Publications, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde.

Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids