Wat is nieuw bij ChristianAnswers.Net?

Bespaar uzelf veel moeite
Tien tips voor nieuwe en opwassende Christenen

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (english), Koreaans

10. Storingsdienst: Sekteleden, atheisten, skeptici

Room Space Heater. Illustration copyrighted.

Als u de Heer kent, zal niets uw geloof aan het wankelen kunnen brengen. Het is gewoon zo, dat een mens, die iets heeft ervaren, niet te overtuigen is door een mens, die met argumenten komt aanzetten. Neem bij voorbeeld een kleine jongen die naar een kachel kijkt. Zijn vader waarschuwt hem, dat de kachel heet is. Het kind zegt: 'Oké, ik geloof dat hij heet is.' Dan heeft hij een intellectueel geloof. Als zijn vader de kamer uit is, zegt hij tegen zichzelf: "Ik vraag me af of hij echt heet is." Dan steekt hij zijn handje uit en voelt aan de kachel. Op het moment dat hij zijn vingers brandt stopt zijn geloof, Nu weet hij het! Hij is overgegaan van de wereld van geloven naar de wereld van ervaring.

Dan komt er een kacheldeskundige binnen, die zegt: "Joh, ik heb verstand van verwarmingen, ik heb er zo mijn diploma's voor gehaald,de kachel is echt niet heet. Ik kan het je bewijzen." Dan zal het kind waarschijnlijk zeggen: "Meneertje met uw vele diploma's, u kan me nog meer vertellen, ik weet dat de kachel heet is—Ik heb hem aangeraakt! Ik heb het net zelf gevoeld, de groeten!"

Storingsdienst

Er zijn zoveel religies en denominaties, hoe kan ik onderscheiden welke goed en welke fout zijn? Antwoord

Wat zijn de verschillen tussen de leer van de Mormonen en die van de Christenen? Antwoord

Hoe kunnen we de leerstellingen van de Jehova's getuigen afmeten aan de Heilige Schrift? Antwoord

44 Vragen voor een scepticus om over na te denken Antwoord

Als u de kachel van Gods liefde en vergeving hebt aangeraakt, als de Heilige Geest in uw binnenste getuigt met uw eigen geest, dat u een kind van God bent (Rom. 8:16), als u het evangelie hebt ontvangen in kracht, in de Heilige Geest en in grote volheid" (1 Thess. 1:5), zult u nooit onderuit gehaald worden door een scepticus.

Als sekten u vertellen, dat u de juiste naam van God moet erkennen om gered te worden, dat u op die en die dag moet aanbidden, dat u per se gedoopt moet worden door een oudste van hun kerk, raak dan niet in paniek. Ga gewoon terug naar het Handboek voor Instructie. De Bijbel heeft alle antwoorden en de Bijbel doorvorsen maakt u sterk.

Als u zich geintimideerd voelt door atheisten—als u soms geneigd bent te denken, dat zij “intellectuelen,” zijn, lees dan het boek: God Doesn't Believe in Atheists. Daaruit leert u dat het precies andersom is. U kunt er ook uit leren om het bestaan van God te bewijzen en tevens aan te tonen, dat atheisten eigenlijk niet bestaan.

Tenslotte, als iemand letselschade wil voorkomen tijdens het sporten, dan moet hij zorgen fit te blijven. Oefen dus dagelijks. De Apostel Paulus hield zichzelf fit door oefeningen. Hij zei: "En hierin oefen ik mijzelf, altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen" (Hand. 24:16). Doe net als hij. Luister naar de stem van uw geweten. Uw geweten is uw vriend, niet uw vijand. Denk aan de woorden van Salomo:

"Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad." (Prediker 12:13-14).

Houd de Dag des Oordeels voor ogen. Op die dag, zult u blij zijn een gevoelig geweten ontwikkeld te hebben.

Dank u dat u de tijd hebt genomen om dit te lezen. Ik hoop, dat de principes, die hierboven zijn weergegeven u ten nutte zullen zijn en dat de kennis die u hierdoor hebt verworven, u eens veel moeite zullen besparen.

(Volgende Pagina)

Als u hebt besloten een volgeling van Jezus te worden, wilt u ons dan
alstublieft schrijven en het ons laten weten.

Belangrijke principes, die u veel moeite besparen

Voorgaande…

 1. Voed u met Gods WoordDagelijkse voeding
  "Een gezonde baby heeft een gezonde trek. Als u werkelijk wederom geboren bent, dan zal u een gezonde honger hebben…" [Lees meer]

 2. GeloofEen lift kan u omhoog brengen, maar ook weer laten zakken
  "…in een wereld, waarin men ons constant laat zakken, kunnen we volkomen vertrouwen op zijn beloftes…Hij zal ons nooit en te nimmer, laten vallen…" [Lees meer]

 3. EvangelisatieOnze minimale taak
  "U hebt waarschijnlijk een beperkte hoeveelheid tijd om uw ongeredde vrienden en familie met het evangelie bekend te maken… Hier zijn een paar adviezen, die u een hoop ellende kunnen besparen…" [Lees meer]

 4. Gebed“Een ogenblikje wachten.”
  "Uit onderzoeken blijkt, dat meer dan 90% van de Amerikanen elke dag bidt… Maar hoe te bidden zodat u wordt verhoord?" [Lees meer]

 5. OorlogsvoeringPrijs de Heer, maar ontwijk de kogels
  "Toen u een Christen werd, stapte u regelrecht binnen in een eeuwenoude strijd. U hebt een drievoudige vijand:--de wereld, het vlees en de duivel… Laten we die drie aartsvijanden eens onder de loep nemen…" [Lees meer]

 6. GemeenschapWees geen fladderende vlinder
  "Bid ervoor waar u zich moet invoegen in de gemeente… Word geen geestelijke vlinder. Zorg dat u ergens kunt wortelen…" [Lees meer]

 7. DankdagDoe het juiste
  "Voor een Christen is elke dag dankdag. We kunnen zelfs dankbaar zijn temidden van de problemen…" [Lees meer]

 8. Waterdoop
  [Lees meer]

 9. Tienden gevenDe laatste grens over
  "Iemand zei eens, dat de portemonnee de laatste grens is, die men overgaat. Het is de laatste hindernis die genomen moet worden—het laatste ding dat aan God wordt overgegeven…" [Lees meer]

 10. Storingsdienst: Sekteleden, atheisten, skeptici

Auteur: Ray Comfort van Living Waters Publications. Uit het boekje Save Yourself Some Pain. Uitgegeven door Films for Christ.

Translated by: Josine

Web page Copyright © 2001, 2003, Living Waters Publications, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde.

Ray Comfort, Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids