Wat is nieuw bij ChristianAnswers.Net?

Bespaar uzelf de moeite
Tien tips voor nieuwe en opwassende Christenen

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Koreaans

5. Oorlogsvoering—Prijs de Heer, maar ontwijk de kogels

Spiritual Warfare collage. Illustration copyrighted.

Toen u een Christen werd, stapte u regelrecht binnen in een eeuwenoude strijd. U hebt een drievoudige vijand:—de wereld, het vlees en de duivel… Voordat u een Christen werd dreef u stroomafwaarts mee met de andere dode vis. Maar nu heeft God u levend gemaakt en u ontdekt dat u stroomopwaarts zwemt tegen een drievoudige waterval in. Laten we die drie hardnekkige vijanden eens onder de loep nemen.

Gangster. Illustration copyrighted.

Allereerst de wereld. Als de Bijbel in dit verband spreekt van 'de wereld', wordt er bedoeld het zondige, opstandige wereldsysteem. Dit is de wereld, die de duisternis liefheeft en het licht haat. (Joh. 3:20), geregeerd door de ‘god van deze wereld.’ (2 Kor. 4:4)—de “overste van de macht der lucht” (Ef. 2:2). De Bijbel zegt dat de Christenen ontkomen zijn aan het verderf, dat in de wereld is door de begeerte. “Begeerte” is een onwettig verlangen en het is het levensbloed van de wereld—of het nu de begeerte is in seksueel opzicht of voor macht, geld of materiele dingen. Begeerte is een monster, dat nooit tevreden is, voed het dus niet. Het zal alleen maar groter en groter worden, tot het als een groot zwaar gewicht op uw schouders drukt en u vermorzelt—zie Jak. 1:15.

Oorlogsvoering

Hoe kan ik wijzer omgaan met mijn geld? Antwoord

Hoe ga ik om met mijn begeerte naar seks? Antwoord

Should a Christian have or use credit cards? Antwoord

Er is niks mis met seks, macht, geld, of materiele zaken, maar als deze zaken u beheersen noemt de Bijbel dat: afgoderij (Kol. 3:5). God zegt: “Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem… wie een vriend is van de wereld is metterdaad een vijand van God” (1 Joh. 2:15, Jak. 4:4).

De tweede vijand is de duivel. Zoals we eerder zagen staat hij bekend als de “god van deze wereld.” Hij was uw geestelijke vader voor u bij het gezin van God kwam (Joh. 8:44, Ef. 2:2. Jezus noemt de duivel een dief, die komt om te stelen, te slachten en te verdelgen. (Joh. 10:10).

Als we de duivel en zijn trawanten willen overwinnen moeten we bewapend zijn met de geestelijke wapenrusting, die beschreven staat in Ef. 6:10-20. Raak vertrouwd met die wapenrusting. Slaap er in. Doe hem nooit uit. Bind het tweesnijdend zwaard vast aan uw hand, zodat u er altijd grip op hebt. En als u wilt weten waarom, kijk dan maar eens naar onze derde vijand.

Sword and shield. Illustration copyrighted.

De derde vijand is wat de Bijbel noemt: het vlees. Dit is uw zondige natuur. Het domein van de strijd is uw gedachte. Als u uw gedachte er op richt, zult u getrokken worden tot de wereld en al zijn begeertes. De gedachtewereld is het data-processing control paneel voor de ogen en de oren. Het is het centrum van uw kennen, willen en streven. Elke zonde begint in het hart. (Spreuken 4:23, Matt. 15:19). We denken voordat we zondigen. En dat gebeurt omdat we niet nadenken voor we zondigen. De Bijbel waarschuwt ons, dat de begeerte zonde voortbrengt en als de zonde volgroeit is dan brengt zij de dood voort. Elke dag van ons leven moeten we keuzes maken. Zondigen of niet te zondigen—dat is de kwestie. Het antwoord op de drang van de zonde is de vrees voor God. Als je God niet vreest, zondig je naar hartelust.

Wist u dat God mensen doodt? Hij doodde eens een man, omdat het Hem niet beviel wat de man op seksueel gebied deed. (Genesis 38:10). Hij doodde één man en een vrouw omdat ze slechts een leugen zeiden. (Hand. 5:1-11). Kennis van Gods goedheid.—Zijn rechtvaardige oordelen tegen het kwade, zou vrees voor God in ons moeten bewerkstelligen en ons moeten helpen ons niet aan de zonde over te geven.

Als we weten, dat Gods ogen alles zien, het goede en het kwade en dat Hij elke daad in het gericht zal brengen, zullen we er ook naar leven. Zulke zwaarwegende gedachtes zijn waardevol, want “door de vreze van de Heer wijkt men van het kwaad" (Spreuken 16:6). Jezus zei, "Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de Hel te werpen, Voorwaar Ik zeg u, vreest Hem!” (Luk. 12:4-5).

(Volgende Pagina)
Wees geen fladderende vlinder


Belangrijke principes die u een hoop moeite kunnen besparen:

Voorgaande—

 1. Voed u met Gods woord—Dagelijkse voeding
  “Een gezonde baby heeft een gezonde trek. Als u werkelijk wederom geboren bent, dan zal u een gezonde honger hebben…” [Lees meer]

 2. GeloofLiften kunnen u ook laten zakken

  “…in een wereld, waarin men ons constant laat zakken, kunnen we volkomen vertrouwen op zijn beloftes…Hij zal ons nooit en te nimmer, laten vallen…” [Lees meer]

 3. EvangelisatieOnze minimale taak

  “U hebt waarschijnlijk een beperkte hoeveelheid tijd om uw ongeredde vrienden en familie met het evangelie bekend te maken… Hier zijn een paar adviezen, die u een hoop ellende kunnen besparen…” [Lees meer]

 4. Gebed“Ogenblikje wachten.”

  “Onderzoeken tonen aan, dat meer dan 90% van de Amerikanen dagelijks bidt… Maar worden deze gebeden ook verhoord? Enkele adviezen:” [Lees meer]

 5. Oorlogsvoering—Prijs de Heer, maar ontwijk de kogels

 6. GemeenschapFladderen als een vlinder

  “Bidt dat u de juiste gemeenschap vindt… Wordt geen geestelijke vlinder. Sla uw wortels diep in de grond…” [Lees meer]

 7. DankbaarheidGewoon doen

  “Voor een Christen moet het eigenlijk elke dag Dankdag zijn. We zouden zelfs dankbaar moeten zijn temidden van problemen…” [Lees meer]

 8. De waterdoop
  [Lees meer]

 9. De tienden gevenDe laatste horde
  “Iemand zei eens, dat de portemonnee de laatste horde was die genomen moet worden.' Het is de laatste gebied om veroverd te worden—Ons geld, ons hebben en houwen, is het laatste dat we aan God overgeven…” [Lees meer]

 10. Lastige zaken aanpakken: Sekten, ongeloof, sceptici

  “Als sekten u voorhouden, dat u een door hen bepaalde naam van God moet erkennen, anders wordt u niet gered, dat u op een bepaalde dag moet aanbidden, dat u speciaal gedoopt moet zijn door een oudste van hun kerk, raak dan niet in paniek. Ga dan gewoon terug naar uw 'Handleiding met Instructies…'” [Lees meer]

Auteur: Ray Comfort of Living Waters Publications. From the booklet Save Yourself Some Pain. Edited by Films for Christ.

Translated by: Josine

Web page Copyright © 2001, 2003, Living Waters Publications, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde.

Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids