Bespaar uzelf veel moeite
Tien tips voor nieuwe en opwassende christenen

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (english)

2. Geloof—Een lift kan u ook laten zakken

Geloof

Is de Bijbel door en door accuraat, of bevat hij ook wat onnauwkeurigheden over geschiedkundige en wetenschappelijke feiten? Antwoord

“Tegenstellingen in de Bijbel” Antwoord

Is de Bijbel werkelijk de uiteindelijke authoriteit in alle zaken, die geloof en moraal aangaan? Antwoord

Meer over de Bijbel

Toen een jongeman mij eens recht in mijn gezicht zei: "Sommige dingen in de Bijbel vind ik moeilijk te geloven." vroeg ik hem met een glimlach: "Hoe heet je?" “Paul,” zei hij, waarop ik quasi achteloos antwoordde: “Dat geloof ik niet.” Hij keek me onderzoekend aan en ik herhaalde mijn vraag. "Hoe heet je?" Weer zei hij: “Paul,” en weer antwoordde ik: "Geloof ik niet." Dan vroeg ik: "Waar woon je?" Toen hij mij zijn adres gaf zei ik weer: Dat geloof ik ook niet." Je had zijn reactie eens moeten zien. Hij was boos. Ik zei: "Je bent boos en terecht. Zal ik je eens vertellen waarom? Het is omdat ik niet geloof wat je zei. Als je me zegt dat je naam Paul is en ik je niet geloof, houdt dat in, dat je een leugenaar bent. Je beweert dat je Paul heet, terwijl je zo niet heet."

Toen vertelde ik hem, dat hij als sterfelijk mens zich al beledigd voelde door gebrek aan vertrouwen, hoeveel te meer zal de Almachtige God beledigd zijn als we weigeren te geloven in zijn woord. 't Is eigenlijk net zo iets als zeggen dat God niet te vertrouwen is—dat Hij een leugenaar is en een bedrieger. De Bijbel zegt: "Wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt" (1 Joh. 5:10). En er staat ook: "Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij… …" (Hebr. 3:12 Martin Luther zei: "Wat een grotere belediging kan er zijn voor God, dan als wij zijn beloftes niet geloven."

Stack of Books. Illustration copyrighted. Ik heb mensen horen zeggen: "Maar ik vind het gewoon moeilijk om God te vertrouwen," terwijl ze zich niet realiseren wat de implicaties van deze uitspraak zijn. Dit zijn dezelfde mensen die wel de weersvoorspellingen geloven, de kranten en met een gerust hart hun leven toevertrouwen aan een piloot, die ze nooit hebben gezien, wanneer ze in een vliegtuig stappen. Elke dag nemen we het risico van iemand of iets te vertrouwen. We vertrouwen op de werking van onze rem in de auto. We vertrouwen onze geschiedenisboeken, onze medische boeken en we vertrouwen een lift. Toch kunnen liften falen. Historische boeken kunnen fouten bevatten. Vliegtuigen kunnen neerstorten. Hoe veel te meer zouden we moeten vertrouwen in de vaste en zekere beloftes van de Almachtige God. Hij zal ons nooit laten vallen … als we Hem vertrouwen.

Ik heb critici vaak horen zeggen: “De Bijbel staat vol fouten.” En terecht. De eerste fout was dat de mens God verwierp en in de Bijbel staan veel verhalen van mannen en vrouwen, die telkens weer vervallen in dezelfde tragische fout. Hij staat ook vol met wat lijkt een tegenstelling te zijn. Bij voorbeeld: de Bijbel zegt: “Bij God zijn alle dingen mogelijk” (Lucas 1:37). Men zegt, dat er niets is dat de Almachtige niet kan doen.

Toch leren we ook, dat het onmogelijk voor God is om te liegen. (Hebr. 6:18). Dus er is toch iets, dat God niet kan doen! Dan staat er dus duidelijk een fout in de Bijbel. Het antwoord op dit dilemma ligt in het verhaal van de aardworm.

Worm. Illustration copyrighted. U snapt me wel, als ik zeg, dat het onmogelijk is voor mij om aardwormen te eten, ofschoon ik eenmaal iemand zag, die dat echt deed. Ik zag eens op de tv een man boter smeren op zijn toastje en als beleg schudde hij een blikje wormen, levende, vette, kronkelende wormen vol van allerlei smurrie in hun lijf. Hij nam zorgvuldig een mes en vork, sneed zijn toastje netjes door en nam een hap.

Ik werd misselijk, alleen al van het kijken ernaar.. Het was goor. Het idee van het kauwen op koude, levende wormen is zo walgelijk, zo weerzinwekkend, dat ik beslist kan stellen, dat het absoluut onmogelijk voor mij zou zijn om ze te eten, zelfs nu ik iemand anders dat wel zag doen. Het is zo ver van mijn bed, dat ik rustig het woord “onmogelijk” gebruik om aan te geven wat mijn diepste gevoelens zijn.

Liegen, bedrog, vals getuigenis geven, enzovoorts, is voor God even walgelijk en misselijk makend. Het gaat zo tegen zijn heilige karakter in, dat de Bijbel in dit opzicht benadrukt dat het voor God “onmogelijk” is om te doen. Hij kan niet, kon niet en wil niet liegen.

Dat wil zeggen, dat we in een wereld, waar men ons voortdurend laat zakken, volledig kunnen vertrouwen op, absoluut kunnen rekenen op zijn beloftes. Ze zijn vast en zeker, buiten discussie, waar, betrouwbaar, solide, getrouw, onfeilbaar, je kunt je hele hebben en houwen eronder verwedden, onveranderlijk en een anker voor de ziel. Met andere woorden, je kunt erop bouwen, zodanig, dat je je geblinddoekt naar beneden kunt storten, zonder reserves, in zijn machtige armen. Hij zal je nooit en te nimmer, laten vallen.

(Volgende Pagina)
EvangelisatieOnze minimale taak

Belangrijke principes, die u een hoop pijn en moeite kunnen besparen:

Voorgaande…

 1. Voed u met Gods woord Dagelijkse voeding
  "Een gezonde baby heeft een gezonde trek. Als u werkelijk wederom geboren bent, dan zal u een gezonde honger hebben…" [Lees meer]

 2. Geloof—Liften kunnen stuk gaan!

Volgende…

 1. EvangelisatieOnze minimale taak
  "U hebt waarschijnlijk een beperkte hoeveelheid tijd om uw ongeredde vrienden en familie met het evangelie bekend te maken… Hier zijn een paar adviezen, die u een hoop ellende kunnen besparen…" [Lees meer]

 2. Gebed“Een ogenblikje wachten.”
  "Uit onderzoeken blijkt, dat meer dan 90% van de Amerikanen elke dag bidt… Maar hoe te bidden, zodat u wordt verhoord." [Lees meer]

 3. Oorlogsvoering Prijs de Heer, maar ontwijk de kogels.
  "Toen u een Christen werd, stapte u regelrecht binnen in een eeuwenoude strijd. U hebt een drievoudige vijand:--de wereld, het vlees en de duivel… Laten we die drie aartsvijanden eens onder de loep nemen…" [Lees meer]

 4. GemeenschapWees geen fladderende vlinder.
  "Bid ervoor waar u zich moet invoegen in de gemeente… Word geen geestelijke vlinder. Zorg dat u ergens kunt wortelen…" [Lees meer]

 5. Dankdag Doe het juiste
  "Voor een Christen is elke dag dankdag. We kunnen zelfs dankbaar zijn temidden van de problemen…" [Lees meer]

 6. Waterdoop
  [Lees meer]

 7. Tienden gevenDe laatste grens over
  "Iemand zei eens, dat de portemonnee de laatste grens is, die men overgaat. Het is de laatste hindernis die genomen moet worden—het laatste ding dat aan God wordt overgegeven…" [Lees meer]

 8. Storingsdienst: Sekteleden, atheisten, skeptici
  "Als sekten u vertellen, dat u de juiste naam van God moet erkennen om gered te worden, dat u op die en die dag moet aanbidden, dat u per se gedoopt moet worden door een oudste van hun kerk, raak dan niet in paniek. Ga gewoon terug naar het Handboek voor Instructie…" [Lees meer]

Auteur: Ray Comfort van Living Waters Publications. Uit het boekje Save Yourself Some Pain. Uitgegeven door Films for Christ.

Translated by: Josine

Web page Copyright © 2001, 2003, Living Waters Publications, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde.

Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids