Mit mond a Biblia az öngyilkosságról?

Lásd ezt az oldalt: angol nyelv (english), holland, német
Photo copyright, T.C., Films for Christ.

Úgy érzed, hogy nem érdemes tovább élni? Túl nagyok a problémáid? Úgy tűnik, senki sem segít? Vannak, akik ilyen kétségbeesett vagy közönybe süllyedt hangulatban az öngyilkosságot kezdik fontolgatni. De mit mond minderről a Biblia?

Az öngyilkosság nem új dolog. A Bibliában hét öngyilkosság van feljegyezve.

Abímelek
Bírák 9,52-54
Abímeleknek nem volt identitástudata.
Sámson
Bírák 16:25-30
Sámson részben bosszúból, részben egy célért halt meg, amiben hitt.
Saul
1Sámuel 31,4
Kimerült volt és nem tudott megfelelni bizonyos követelményeknek; úgy érezte, hogy kudarcot vallott és kiszolgáltatott lett.
Saul fegyverhordozója
1Sámuel 31,5
Hirtelen elhatározásból ő is meg akart halni gazdájával együtt. A kamaszkori öngyilkosságok 40%-a hirtelen elhatározásból történik.
Ahitófel
2Sámuel 17,23
Ahitófel elkeseredett, mert nem az ő tanácsát követték.
Zimri
1Királyok 16,15-20
Lázadás; Zimritől elvették a hatalmat, amit birtokolt.
Júdás
Máté 27,3-5
Depresszió; Júdás összeroppant az anyagiasság és a bűntudat alatt

De mit mond a Biblia az öngyilkosságról?

 1. Istennek terve van az életeddel. Ő a saját képmására teremtett minket (1Mózes 1,26-27), egy határozott céllal. Mindenkinek egy egyedi és hasznos életet tervezett el.

  „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” —Jeremiás 29,11

 2. Isten nem a halál, hanem az élet. A Biblia tanítása szerint a fizikai és a lelki halál egyaránt a bűn és az Isten iránti engedetlenség következménye, az örök élet viszont ajándék azoknak, akik elfogadják.

  „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” —Róma 6,23

 3. Jézus azt tanította, hogy a halál és a rombolás „a tolvaj” (a Sátán) munkája. Azt mondta: „A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson:” (János 10,10). A János 8,44 szerint a Sátán „embergyilkos” és a „hazugság atyja”. Az öngyilkossághoz vezető kétségbeesést pont ezek a hazugságok okozzák.

 4. Jézus azt akarja, hogy életünk legyen. Azt mondta:

  „A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” —János 10,10

 5. Az élet Isten tulajdona. Soha nem lesz jogunk hozzá, hogy elvegyük a saját életünket, vagy másét.

  „Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.” —1 Korinthus 6,19-20

Akkor mi a megoldás, ha az öngyilkosság nem az?

 1. A reménytelenségre és a kétségbeesésre az Istenben való hit a megoldás, nem pedig az öngyilkosság.

  „Lelkünk az URat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, URam, szereteted, mert mi is benned reménykedünk!” —Zsolt 33,20-22

 2. Krisztus megígérte, hogy nyugalmat ad nekünk a problémáink közepette.

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” —Máté 11,28

 3. Beszélj valakivel. Ha az öngyilkosságot fontolgatod, mondd el a szüleidnek, a testvérednek, a tanárodnak, az iskolai pszichológusnak, a lelkipásztorodnak vagy az ifjúsági lelkipásztorodnak. Ha pedig valaki hozzád jön oda azzal, hogy öngyilkos akar lenni, akkor menjetek oda egy olyan felelős személyhez, aki tud segíteni.

 4. Ha még nem tetted meg, fogadd el Krisztus ajándékát, az örök életet és a megváltást. A Róma 10,13 így szól: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. A János 1,12a pedig azt mondja: „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek”

 5. Amikor elfogadjuk Krisztust, teljesen tiszta lappal indulunk Isten előtt, aki egy teljesen új életet ad nekünk, szentnek és igaznak fogad el.

  „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2 Korinthus 5,17)

  „Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.” (2 Korinthus 5,21)

 6. Mivel Isten megváltást adott nekünk Jézus keresztfán bekövetkezett halála révén, biztosak lehetünk abban, hogy örök életünk van Istennel.

  „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (János 5,24)

Mennybe jut az a keresztyén, aki öngyilkos lett? Válasz

Depressziós vagy? Van válasz a problémádra. Mit tegyenek a keresztyének, ha depressziósak? Válasz

Paradicsom vagy a fájdalom?Találja meg a választ „Miért”?

Isten története OnlineTe érted Isten történetét? Tégy egy multimédiást utazást a Bibliában, a teremtéstől az örökkévalóságig! Hallgasd meg és olvasd el a Biblia legfontosabb és legizgalmasabb történeteinek összefoglalását időrendi sorrendben. Mutasd!

Jézus Krisztus a válasz a kérdéseidre?Jézus Krisztus a válasz a kérdéseidre? Ismerd meg, hogyan nyerhetsz örök életet. Mutasd!

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építő szolgáltatást a jövőben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba
Írta: Dawson McAllister, Dawson McAllister Live!

Szerzői jog © 1997, Dawson McAllister Live!, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt„Használat és Szerzői jogok” oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bőséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

Dawson nagyszerű könyve, a Please Don't Tell My Parents.

Dawson McAllister Live!

ChristianAnswers.Net/hungarian

Go to index page