Bejuthat-e a mennybe az öngyilkos keresztény?

Lásd ezt az oldalt: angol nyelv (english), holland, német,
Illustration Courtesy of Films for Christ.

Az öngyilkosság szó nem található a Bibliában. Latinban a sui-, „önmaga” és a -cida, „ölni” jelentésû szavakból tevõdik össze.

Ágoston az V. században úgy érvelt, hogy az öngyilkosság a hatodik parancsolat megszegése, amely így szól: „Ne ölj!” (2 Mózes 20,13). Késõbb Aquinói Szent Tamás - aki katolikus lévén abban hitt, hogy a bûnöket a másvilágra való eltávozás elõtt kell megbánni -, azt tanította, hogy az öngyilkosság a legvégzetesebb bûn, mert az ember nem tudja megbánni. A probléma ezzel a nézettel az, hogy az üdvösség örök biztonsága tanának sajnálatos félreértésérõl tanúskodik, amit pedig a Biblia egyértelmûen tanít. Isten kegyelme által menekülünk meg, nem tettek révén (Efézus 2,8-9) és semmi sem választhat el minket Krisztus szeretetétõl (Róma 8,37-39).

Más bibliaversek is szólnak arról, hogy a hívõk üdvössége biztosított:

„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sõt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” —János 5,24

„Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem õket, õk pedig követnek engem. én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki õket az én kezembõl. Az én Atyám, aki nekem adta õket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki õket az Atya kezébõl.” —János 10,27-29

„Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az õ Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” —1János 5,11-13

Ennek ellenére Isten nem akarja, hogy bárki is öngyilkos legyen. Olyan Istenünk van, aki szeret minket és törõdik velünk. Megígérte, hogy minden szükségünket kielégíti, ha bízunk Benne. (Példabeszédek 3,5-6).

sten története az Interneten / God's Story OnlineTe érted Isten történetét? Tégy egy multimédiást utazást a Bibliában, a teremtéstõl az örökkévalóságig! Hallgasd meg és olvasd el a Biblia legfontosabb és legizgalmasabb történeteinek összefoglalását idõrendi sorrendben. Mutasd!

Vajon Jézus Krisztus a válasz a kérdéseidre?Vajon Jézus Krisztus a válasz a kérdéseidre? Tanuld meg, hogyan találhatod meg az örök üdvösséget. Mutasd!

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Szerző: Dawson McAllister of Dawson McAllister Live!

Szerzõi jog © 1997, 1999, Dawson McAllister Live!, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt„Használat és Szerzõi jogok” oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

Dawson nagyszerû könyve, a Please Don't Tell My Parents.

Dawson McAllister Live!

ChristianAnswers.Net/hungarian

Go to index page