Mi újság?

Hogyan érezhetem és nyerhetem el a bûnbocsánatot?

See this page in: angol nyelv (English), holland, francia, német, indonéz, Portugál, spanyol, Svéd

Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.

“Bocsáss meg és felejts”, szól a mondás, de vajon tényleg ilyen egyszerû?
- Mélyen megsértett. Hogy bocsássak meg neki valaha is azért, amit tett? - kérdezte egy fiú, akit elhagyott a barátnõje.
- Miért kellene megbocsátanom neki - kérdezte egy lány, akit az apja évekig szexuálisan zaklatott. A kábítószer kereskedõ, aki meg akarja változtatni az életét, azon töpreng:
- Tényleg meg fogja Isten bocsátani mindazt, amit tettem? Hogyan tudunk megbocsátani azoknak, akik ártottak nekünk? Hogyan fogadhatjuk el Isten bocsánatát?

A megbocsátás igazi szükségessége

Isten utálja a bûnt. Rá se tud nézni. Ezért az életünkben lévõ rendezetlen bûn kettõnk közé áll és megrontja a kapcsolatunkat Vele.

"Nem az úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az õ füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bûneitek választottak el titeket Istenetektõl, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját elõletek, és nem hallgatott meg." (ézsaiás 59,1-2)

A megbocsátás hiánya nem csak az úrral, hanem másokkal való kapcsolatainkat is megrontja.

"Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre, de aki folyton arról beszél, elszakad a barátjától." (Példabeszédek 17,9)

A bûnbocsánat elõfeltételei

Mivel Isten utálja a bûnt, a megbocsátásnak nagy ára van. A Biblia a következõ feltételeket állítja elénk:

 • Áldozat. A Zsidók 9,22 szerint “vér kiontása nélkül nincs bûnbocsánat.” Az ószövetségben egy hibátlan báránnyal kellett Isten haragját kiengesztelni. Jézus, Isten bûntelen fia, meghalt a kereszten és a bûnökért való végsõ áldozat lett. Jézus fizette meg a bocsánat árát, mikor meghalt a kereszten.

  "Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bûnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket " (1 Péter 3,18a)

  "Õbenne van - az õ vére által - a mi megváltásunk, bûneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából " (Efezus 1,7)

 • Megbocsátás másoknak. A bûnbocsánat következõ feltétele az, hogy megbocsátunk másoknak. Az 1 Korinthus 13,5 szerint "A szeretet… nem rója fel a rosszat." Emlékezz rá, hogy a Példabeszédek 17,9 szerint az igazi barát megbocsát. Isten pont ezt állította elénk feltételként, hogy elnyerhessük az õ bocsánatát.

  "Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket." (Máté 6,14-15)

  "Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban." (Efezus 4,32)

 • Bûnvallás. Ha szeretnénk teljesen helyreállítani kapcsolatunkat Istennel, akkor be kell vallanunk neki bûneinket. Visszanézve a megbocsátás igazi szükségességére, láthatjuk, hogy az elrendezetlen bûn elválaszt minket Istentõl. Ezt a helyzetet bûnvallással lehet helyrehozni, emlékezve arra, hogy mindez a mi javunkra van, ha visszatérünk Istenhez, mert õ akkor is hû, amikor mi nem (2 Timóteus 2,13).

  "Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz õ; megbocsátja bûneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. " (1 János 1,9)

 • Megbánás. El kell határoznunk, hogy megváltozunk és elfordulunk a bûntõl.

  "Erre így szólt az úr: Ha megtérsz, megendgedem, hogy újból szolgálatomba állj." (Jeremiás 15,19a)

A bûnbocsánat gyümölcse

A Biblia Isten megbocsátásának alábbi jó következményeire tesz ígéretet:

 • Boldogság. Mikor tudatában vagyunk Isten bocsánatának, boldogok leszünk.

  "Boldog, akinek hûtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az úr nem rója fel bûnét, és nincs lelkében álnokság." (Zsoltárok 32,1-2)

 • Isten nem használja fel ellenünk a bûneinket. A bocsánat másik következménye, hogy Isten nem tartja számon múltbeli bûneinket, és nem emlegeti fel õket. Mivel Jézus vére eltakarta a bûneinket, ezért Isten még az emlékezetébõl is kitörli õket.

  "én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem." (ézsaiás 43,25)

 • Isten leveszi rólunk bûnünket. Isten képes arra, hogy ne lássa bûneinket, mikor ránk néz, mert amikor õ megbocsát, olyan messzire dobja vétkeinket, amilyen messze van kelet nyugattól (Zsoltárok 103,12)

 • Mi is megbocsáthatunk magunknak. Miután Isten megbocsátott, mi is megbocsáthatunk magunknak és folytathatjuk életünket.

  "Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig elõttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért." (Filippi 3,13-14)

További információkért lásd:
Dan Allender: Bold Love
David Augsburger: The Freedom of Forgiveness

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba
Írta: Dawson McAllister, Dawson McAllister Live!

Copyright © 1997, Dawson McAllister Live!, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

Dawson's great book, Please Don't Tell My Parents, available now.

Go to Dawson McAllister Live!

ChristianAnswers.Net/hungarian
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HONLAP és TARTALOMJEGYZÉK