What’s NEW at ChristianAnswers.Net?

Hur kan jag bli förlåten och verkligen känna mig förlåten?

See this page in: engelska (english), holländska, franska, tyska, ungersk, indonesisk, portugisisk, spanska

Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.

“Förlåt och glöm” säger det gamla ordspråket. Men är det så enkelt. En kille som blev dumpad av sin flickvän utbrast, "Hon sårade mig verkligen. Hur ska jag någonsin kunna förlåta vad hon gjort mig?" En flicka som hade en pappa som utnyttjade henne sexuellt i åratal frågar, "Varför borde jag förlåta honom för vad han gjort mig?" Knarklangaren som vill ändra sitt liv undrar, "Kommer Gud verkligen att förlåta mig för vad jag gjort?" Hur kan vi förlåta andra som handlat fel mot oss? Hur accepterar vi Guds förlåtelse?

Det verkliga behovet av förlåtelse.

Gud hatar synden; Han kan inte med att se den. Därför kommer obekänd synd i våra liv emellan oss och Gud och skadar relationen till honom.

"Se Herrens arm är inte för kort, så att han ej kan frälsa, och hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er." (Jesaja 59:1-2)

Det är inte bara så att oförsonlighet kommer emellan oss och Gud, det bryter också ner relationerna med människor runt omkring oss.

“Den som skyler vad som är brutet, han vill främja kärlek, men den som river upp gammalt, han gör vänner oense” (Ordspråksboken 17:9).

Vad behövs för att få förlåtelse?

På grund av att Gud hatar synden, så är priset för förlåtelse högt. Bibeln lär oss att följande krävs för förlåtelse:

 • Offer. Hebreerbrevet 9.22 säger att "utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse." I Gamla Testamentet krävdes offret av ett felfritt lamm för att tillfredställa Guds vrede. Jesus, Guds son som var utan synd, dog på korset och blev det slutliga offtret för synden. Jesus köpte oss förlåtelse när han dog på korset.

  "Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud." (1 Petrus 3:18a)

  "I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser - så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss." (Ephesians 1:7)

 • Förlåtandet av andra. Ett annat krav för att få förlåtelse för sina synder är att man förlåter andra. 1 Korinthierbrevet 13.5 säger att "verklig kärlek inte håller reda på oförrätter" (engelska översättningen). Kom ihåg att Ordspråksboken 17:9 säger att en verklig vän kommer att förlåta. Gud har också gjort, detta att man förlåter andra, till ett krav för att kunna motta hans förlåtelse.

  "Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta er era överträdelser." (Matteus 6:14,15)

  "Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus." (Efesierbrevet 4:32)

 • Bekännelse av synd. Vi måste erkänna våra synder för Gud om vår relation till honom ska upprättas på ett fullkomligt sätt. När vi ser tillbaka på behovet av förlåtelse, förstår vi att obekänd synd kan skilja oss från Guds gemenskap. Bekännelse är vägen som återställer relationen till Herren eftersom han är trofast även om vi inte är det (2 Timotheosbrevet 2:13).

  "Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet." (1 Johannes brev 1:9)

 • Omvändelse. Vi måste besluta oss för att ändra oss, att vända oss bort ifrån våra synder.

  “Därför säger Herren så: ‘Om du vänder åter, så vill jag låta dig komma åter och bli min tjänare’” (Jeremia 15:19a).

Resultaten av förlåtelse.

Bibeln lovar följande som en följd av Guds förlåtelse:

 • Lycka. När vi vet att vi är förlåtna av Gud så är vi saliga (lyckliga).

  “Säll (lycklig) är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld. Säll (lycklig) är den människa som Herren inte tillräknar missgärning och i vilkens ande inte är något svek” (Psaltaren 32:1,2).

 • Gud väljer att inte räkna med vår synd. Ett annat resultat av förlåtelsen är att Gud inte håller räkning på vår synd. Han använder den inte emot oss. På grund av Jesu Kristi blod utplånas vår synd, Gud väljer att ta bort dem från sitt minne.

  "Jag, jag är den som utplånar dina överträdelser, för min egen skull, och dina synder kommer jag inte mer ihåg." (Isaiah 43:25)

 • Gud tar bort synden ifrån oss. Det är möjligt för Herren att se på oss utan att se våra synder eftersom han vid förlåtelsen placerade synden så långt från oss, som öster är från väster (Psaltaren 103:12).

 • Vi kan förlåta oss själva. När vi är förlåtna, kan vi förlåta oss själva och fortsätta våra liv.

  "Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris däruppe  som Gud har kallat oss till genom Jesus Kristus." (Filipperbrevet 4:13,14)

Författare: Dawson McAllister från Dawson McAllister Live!

Copyright © Dawson McAllister Live!, All Rights Reserved - förutom som det föreskrivs på “Usage and Copyright” sidan som ger ChristianAnswers.Net användare generösa rättigheter för att använda denna sida hemma, vid personligt vittnande, i kyrkan och skolan.

Dawson's bok, Please Don't Tell My Parents .

Go to Dawson McAllister Live!

ChristianAnswers.Net/swedish
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167
USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY