Als de bijbel het woord van God is, hoe kun je dan de tegenstellingen in de bijbel verklaren.

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Bulgaars, Frans, Indonesisch, Italiaans, Spaans

De bijbel bevat veel schijnbare tegenstellingen. Bijvoorbeeld de vier evangeliën geven vier verschillende verslagen over wat er op het bordje boven het kruis geschreven stond.

Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’.
Matt. 27:37

Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: ‘De koning van de Joden’.
Marcus 15:26

Boven hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’.
Lucas 23:38

Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus uit Nazaret, koning van de Joden’.
Joh. 19:19

Zij die naar tegenstellingen zoeken kunnen zeggen: ‘Zie je wel – de bijbel staat vol fouten!’ waarmee ze ervoor kiezen om de hele bijbel te verwerpen als zijnde onbetrouwbaar.

Maar, zij die op God hun vertrouwen stellen hebben er geen probleem mee om de evangeliën met elkaar in harmonie te brengen. Er is immers geen tegenstelling als het bord vermeldde: “Dit is Jezus uit Nazaret, koning van de Joden.” [Voor meer details zie: Waarom bevatten alle vier de evangeliën verschillende versies over de inscriptie aan het kruis?]

De tweede groep baseert hun vertrouwen op twee waarheden: 1) “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd” (2 Tim. 3:16); en 2) een elementaire regel van de Schriften is dat God opzettelijk schijnbare tegenstellingen in zijn woord heeft gelegd om de trotsen te strikken. Hij heeft dingen verborgen voor de wijze en verstandige, maar het aan de kinderkens geopenbaard. (Lucas 10:21). Hij heeft opzettelijk gekozen voor dwaze dingen om de wijzen beschamen (1 Kor. 1:27).

Als een goddeloze weigert zich te vernederen en het evangelie te gehoorzamen, en in plaats daarvan zich opstelt tegenover de bijbel, dan geeft God hem genoeg materiaal om zijn eigen galg te bouwen.

Dit ongelofelijke principe wordt duidelijk geïllustreerd bij de gevangenneming van Sedekia, koning van Juda. Jeremia de profeet zei Sedekia, dat God hem zou oordelen. Hij was van te voren Geïnformeerd, dat hij worden overgeleverd in de handen van de koning van Babylon. (Jeremia 32:4). Dit wordt bevestigd in Jer. 39:5-7 waar we lezen, dat hij gevangengenomen werd om voor koning Nebucadnessar te worden geleid,

“en ze boeiden hem met ketenen om hem naar Babylon te brengen.”

Echter in Ezechiël 12:13 waarschuwde God zelf

“Ik zal hem naar Babylon brengen … toch zal hij het niet zien, ofschoon hij daar zal sterven.”

Hier is materiaal om een zaak aan te spannen tegen de bijbel! Hier is duidelijk een fout gemaakt. Drie bijbelverzen zeggen dat de koning naar Babylon zal gaan en toch zegt de bijbel op een andere plaats dat hij Babylon niet zal zien. Hoe kan iemand ergens naar toe gebracht worden en het dan niet zien? Dit is absoluut niet logisch—tenzij Sedekia blind gemaakt was. En dat is precies wat er gebeurde. Sedekia zag Nebucadnessar van aangezicht tot aangezicht, hij zag zijn zonen gedood worden voor zijn ogen, en daarna “stak de koning van Babylon de ogen van Sedekia uit” alvorens hem mee te voeren naar Babylon. (Jer. 39:6,7). [Voor meer informatie, zie Sedekia in de ChristianAnswers Bible Encyclopedia.]

Dit is het onderliggende principe achter de vele “tegenstellingen” van de Heilige Schrift (zoals hoeveel paarden had David, wie kwam er het eerste bij het graf aan na de opstanding van Jezus, enz.).

God heeft de tafels van de trotse, arrogante zelfgerechtvaardigde mens omvergeworpen. Als hij trots buiten het koninkrijk van God blijft staan en zijn zondige staat probeert goed te praten door ‘bewijzen’ die het ongelijk van de bijbel moeten aantonen, dan realiseert hij zich niet dat God simpelweg de toegangsdeur tot het leven laag heeft gehouden, zodat alleen zij die bereid zijn hun geloof in werking te stellen en nederig te buigen binnen kunnen gaan.

Het is interessant om op te merken dat de schijnbare tegenstellingen in de vier Evangeliën het feit bewijzen dat er geen vooropgezet overleg is geweest tussen de schrijvers. [ Zie: De Evangeliën in de ChristianAnswers Bible Encyclopedia]

Antwoorden op meer veronderstelde tegenstellingen in de bijbel

 • KAIN – Waar haalde de zoon van Adam zijn vrouw vandaan? Antwoord
 • Hoe weten we dat de bijbel waar is? Antwoord
 • DE ZONDVLOED – Staat het verhaal van de zondvloed niet in tegenstelling tot wat de wetenschap beweert en wat ons gezonde verstand denkt? Antwoord
 • EVOLUTIE WETENSCHAP – Hebben de wetenschappelijke ontdekkingen niet bewezen dat Genesis onwaar is evenals andere delen van de bijbel? Antwoord menu
 • BIGAMIE – Als bigamie een zonde is, waarom had koning Salomo dan zoveel vrouwen? Antwoord
 • DE OPSTANDING VAN CHRISTUS – “De verklaringen van Christus’ opstanding zitten vol tegenstellingen,” beweren sommigen. Is dat waar? Antwoord
 • VERHAAL VAN DE SCHEPPING – Zijn er tegenstrijdigheden tussen het eerste en het tweede hoofdstuk van Genesis? En hoe staat het met andere problemen in Genesis? Antwoord
 • DINOSAURUSSEN IN DE BIJBEL – Worden er dinosaurussen genoemd in de bijbel? Antwoord
 • DINOSAURUSSEN – Toont de ontdekking van dinosaurussen niet aan dat de tijdschaal van Genesis over de schepping van de dieren niet juist is? Antwoord menu
 • BLOED ZWETEN – De bijbel zegt dat Jezus druppels bloed zweette. Hoe is dat mogelijk? Antwoord
 • Meer veronderstelde tegenstellingen beantwoord

[ Als deze informatie u van dienst is geweest wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te stellen voor u en uw gezin. ]

Vertaald door: Josine

Auteur: Ray Comfort van Living Waters Publications. Overgenomen uit The Evidence Bible. Web page Copyright © 2002, Living Waters Publications, Alle rechten voorbehouden behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Jezus Christus Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY