Какво е новото в ChristianAnswers.Net?

Ако Библията е Думата на Господ, как можете да обясните противореченията й?

Библията има много изглеждащи противоречения из страниците й. Например, четерите Евангелиета дават четири различни отчета за това което е било написано на знака който е висял над кръстта.

“И поставиха над главата Му обвинението Му, написано така: Тоя е Исус, Юдейският Цар.”
   —Матей 27:37

“А надписът на обвинението Му бе написан така: Юдейският Цар.”
   —Марк 15:26

“А над Него имаше и надпис: Тоя е Юдейският Цар.”
   —Лук 23:38

“А Пилат написа и надпис, който постави над Него на кръста. А писаното бе: Исус Назарянин, юдейският цар.”
   —Йоан 19:19

Тези които търсят за противоречения могат тогава да кажат, “Вижте—Библията е пълна с грешки!” и да решат да я отрекат изцяло като недостоверна.

Обаче, тези които вярват на Господа нямат никакъв проблем да хармонизират Евангелиетата. Няма никакво противоречение ако знакът просто е изписвал, “Това е Исус Назарянин Юдейският Цар.” [За по-подробно вижте: Защо всичките четири Евангелиета съдържат различни версии на надписа над Кръстта?]

Божествените основават тяхната сигурност върху две истини: 1) “всичко Писание е дадено под вдъхновението на Господ” (2 Тимотея 3:16); и 2) елементарно правило на Писанието е че Господ е нарочно сложил изглеждащи противоречения в Неговата Дума да “хване” гордите. Той е “скрил” неща от “мъдрите и разумните” и ги е “разкрил на младенците” (Лук 10:21), нарочно избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите (1 Коринтийци 1:27).

Ако безбожният човек откаже да се помири и да се подчинява на евангелието, и вместо това желае да съди Библията, Господ му дава достатъчно материал за да построи собствената си бесилка.

Учудващият принцип е ясно илюстриран в отчета на пленяването на Седекия, цар на Юдея. Пророкът Еремия казал на Седекия че Господ ще го съди. Той е бил информиран че ще бъде “предаден в ръката на вавилонския цар” (Еремия 32:4). Това е потвърдено в Еремия 39:5-7 където ни е казано че той е бил пленен и донесан на цар Навуходоносор, тогава те го “завързали с вериги, да го занесат в Вавилон.”

Обаче, в Езекииля 12:13, Господ Самия предупредил, “Аз ще го доведа в Вавилон… обаче той няма да го виде, макар че ще умре там” (намек добавен). Тука има материал за да се отиде срещу Библията! Очевидна грешка е. Три Библейски верси казват че царят ще отиде в Вавилон, ама Библията на друго място казва че той никога няма да виде Вавилон. Как може някой да отиде някъде и да не го виде? Не прави никакъв смисъл—освен ако Седекия е бил ослепен. И това е точно което е станало. Седекия е видял Навуходоносор лице в лице, видял е синовете му да бъдат убити пред очите му, и тогава “Вавилонският цар… извади очите на Седекия” преди да го занесе в Вавилон (Еремия 39:6,7). [За повече имформация, вижте: Седекия в Библейската Енциклопедия на ChristianAnswers.]

Това е подлежащият принцип зад многото “противоречения” на Светото Писание (както колко коня е имал Давид, кой е бил първият да стигне гробницата на Исус, и т.н.).

Господ е обърнал работата срещу гордия, арогантен, лицемерен човек. Когато той гордо стои извън Божието царство, търсейки да си оправдае грешността си чрез доказателство което той мисли ще отхвърли Библията, той не осъзнава че Господ просто е свалил вратата към живот, така че само тези които са подготвени да имат вяра, и се поклонят в скромност могат да влязат.

Интересно е да се забележе че изглеждащите противоречения в четерите Евангелиета потвърждават към факта че не е имало никаква короборация между писателите. [Вижте: Евангелиетата в Библейската Енциклопедия на ChristianAnswers]

Отговори на повече ужкими Библейски потвърждения

 • Каин - Откъде си е взел жена синът Адамов? Отговор

 • ДВУЖЕНСТВО - Ако двуженството е грешно, защо тогава Цар Соломон е имал толкова много жени? Отговор

 • ХРИСТОСОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ - “Библейските отчети на възкресението на Христос са пълни с противречения,” твърдят някои. Вярно ли е? Отговор

 • НОЕВИЯТ ПОТОП - Историята за Ноевият потоп не противречи ли с научното знание и прост разум? Отговор

 • ИСТОРИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ - Няма ли противоречения между 1-та и 2-та глава на Битие? Ами други проблеми с Битие? Отговор

 • ЕВОЛЮЦИОННА НАУКА - Научни открития не са ли отхвърлили Битие и други части на Библията? Отговор меню

 • ДИНОЗАВРИ В БИБЛИЯТА - Динозаврите споменати ли са в Библията? Отговор

 • ДИНОЗАВРИ - Тяхното откритие не отхвърля ли Битейския отчет за произход и Библейското време? Отговор меню

 • ПОТЕНЕ НА КРЪВ - Библията казва че Исус е потял кръв. Как е възможно това? Отговор

 • Откъде знаеме че Библията е вярна? Отговор

 • Повече ужкими противоречения отговорени

Автор: Рей Комфорт от Living Waters Publications. EОткъс от The Evidence Bible от.

Translated by: Vlad Velinov

Интернетната страница под авторско право © 2002, Living Waters Publications, Всички права запазени—с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright” щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Ray Comfort, Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602        

About Jesus ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ