Вярно ли е, че библейските сведения за Христовото възкресение са пълни с противоречия?

Veja esta página em: English

Общопризнато е, че Евангелията полагат малки усилия да се съгласуват помежду си. Но този “проблем”, както типично е наричан, е значително преувеличен.

Artist's conception - Jesus falls with cross on road to Golgotha.

Често се казва, че след като Евангелията се различават във фрази и в подробности, някъде трябва да има измислица. Все пак такова тълкуване е ненужо! Репортери на каквото и да било събитие (от светски или религиозен характер), спазващи всички норми на акуратност и цялост, ще предадат историята различно, насочвайки вниманието си към онова, което е интересно за техните читатели.

Затова и тези безкомпромисни искания на критиците, че и четирите Евангелия трябва да са съвсем еднакви, са своеволни и изкуствени. Д-р Сейърс казва:

“Човек често е изненадан колко много, на пръв поглед противоречия (относно Въэкресението), въобще не се оказват противоречиви, а само допълващи се…Отклоненията се оказват огромни на пръв поглед…Но си остава фактът, че всички сведения относно Възкресението, без изключение, образуват едно подредено и свързано описание, без дори и най- малкото противоречие или трудност. Без никакъв натиск, измисляне или манипулиране, с нищожно усилие читателите могат да си представят държанието на групичка слисани хора, тичащи в ранното утро от Йерусаим до градината.” [1]

[Забележка: ChristianAnswers.Net ще предоставя допълнителна информация по този въпрос в бъдеще.]

ШЕСТ СКЕПТИЧНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, КОИТО НАЙ-ЧЕСТО СЕ ОТПРАВЯТ ОТ КРИТИЦИТЕ НА ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

  1. Възкресението на Христос е мит, а не историческа реалност.

  2. Разказите за Възкресението са пълни с противоречия.

  3. Чудесата са невъзможни.

  4. Тялото е било откраднато.Тялото е било откраднато.

  5. Исус само припаднал, а после се възстановил от раните си.

  6. На свидетелите просто “им се привиждали неща”.

Библиографска справка и обяснителни бележки

  1. Дороти Сейърс “Човекът, роден да бъде цар” [Dorothy Sayers, The Man Born to be King (Harper and Brothers, 1943)] стр. 19-сл. Нейните коментари са във въведението към радио-пиеси за живота на Христос, които тя е подготвила за радио БиБиСи. Вижте също: Г. Е. Лед “Аз вярвам във възкресението на Исус [G.E.Ladd, I Believe in the Resurrection of Jesus (Eerdmans, 1975)], стр. 79-сл. Джон Уенъм “Великденската загатка: Противоречиви ли са сведенията за Възкресението?” [John Wenham, Easter Enigma: Are the Resurrection Accounts in Conflict? (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1992).] Той казва НЕ!

Автор: Rev. Gary W. Jensen, M. Div. Editor: Paul S. Taylor, Films for Christ. Материалът е осигурен от Films for Christ.

Авторски права © 1998, Всички права запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright”, щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/bulgarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY